Lyssna-Njut Fibernät AB
 
Stockholmsvägen 125. Tel 0171-595 65

På grund av Corona krisen är vårt kundcenter stängt tills vidare.

Vid behov av support eller service:
Ring 0171-595 65
eller
maila hemsida@lyssna-njut.se

Vi tar emot tidsbokade besök vardagar på vårt kundcenter. Boka: Telefon 595 65.

Telefontider: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

Bokade Besökstider 14:00 - 18:00

Detta pga att minska smittorisken för vårt företag och vår personal.

Här på Lyssna-Njut Fibernät ABs hemsida kan du finna information om Internet- och TV-anslutning.
Ta en titt på sajten här så finner du nog de flesta svar som du kan tänkas ha frågor om. Och om du mot all förmodan inte skulle kunna hitta den information du vill ha, så kan du alltid gå till vår kontakt-sida och skicka oss ett ePostbrev, så hör vi av oss.

Lyssna-Njut Fibernät AB

 
Artikelrubriker

Avtal om fiberanslutning  2020-06-16 Skriv ut denna artikel.


PRESSMEDDELANDE

Avtal om fiberanslutning i Bålsta.

Bålsta den 16 juni 2020.

Lyssna & Njut Radio och TV AB och KB Havrefältet har överenskommit att ansluta samtliga lägenheter inom fastigheter belägna inom Kalmarsandsvägen 1–7 och Kalmarsandsvägen 4-14 Bålsta till ett modernt fiberoptiskt basnät och till moderna fiberoptiska fastighetsnät.

Hyresgästerna i fastigheterna inom Kalmarsands bostadsområde kommer att kunna anslutas senast 2021-12-31.

Avtalet med Lyssna & Njut AB ger hyresgästerna hos KB Havrefältet möjligheten att till godogöra sig TV och Internet med morgondagens teknik säger Anders Gustavsson, företrädare Basförvaltning AB.

Efter många års samarbete innebär det nya avtalet med KB Havrefältet att vi nu har fått förtroendet att gå vidare genom att använda oss av den modernaste fiberoptiska distributionsformen säger K-H Granlund, VD på Lyssna & Njut Radio och TV AB.

Vid frågor är ni välkomna att ringa Anders Gustavsson på Telefon Nr. 070- 958 18 31 och K-H Granlund på Telefon Nr. 0171-59565.

KB Havrefältet är det privatägda fastighetsbolaget i Håbo kommun med ca 157 lägenheter i centralorten Bålsta.


Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiber operatör och installatör Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med Egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 11 anställda. Företaget grundades 1973.

Besök till Kundcenter är stängt tills vidare.  2020-04-01 Skriv ut denna artikel.


Bästa abonnent / kund.

På grund av Corona krisen är vårt kundcenter from idag stängt tills vidare.

Vid behov av support eller service:

Ring 0171-59565

eller

maila hemsida@lyssna-njut.se

Åtgärder per idag: 4 st personer är sedan 2 vevckor hemförlovade till arbete från hemmet.
Detta för att över tid hålla uppe nätet när så behövs.


Lyssna-Njut AB

K-H Granlund

GDPR - General Data Protection Regulation  2018-05-25 Skriv ut denna artikel.


Information om Lyssna och Njuts behandling av Dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi kan komma att behandla i vår kundrelation med dig är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress och vilka produkter vi levererat med garantiåtagande samt vilka tjänster som är kopplade till dig som kund.

Prospektering och utbyggnad av nya områden

Vi tar in adressuppgifter genom fastighetsregister, för att kunna prospektera och planera utbyggnad av nya områden och därigenom kunna undersöka vilket intresse det finns hos de som bor i ett aktuellt område. Den rättsliga grunden för vår behandling är ett berättigat intresse att kunna främja och erbjuda våra tjänster i Bålsta tätort, Håbo kommun. Vi lämnar då samtidigt information om varifrån vi inhämtat adressuppgifterna och det särskilda ändamålet med behandlingen. Vi lagrar adressuppgifterna under prospekteringen av nya områden. Därefter gallras adressuppgifterna inom 24 månader, varefter endast kunder som anmält intresse för exempelvis en installation överförs till vårt kundregister.

Intresseanmälan, beställningar och avtal

Uppgifterna i vårt kundregister behandlas för att kunna lämna information, fakturera rätt och hjälpa dig om det blir problem med exempelvis en anslutning eller om du har några frågor. Vid en intresseanmälan är den rättsliga grunden ditt lämnade samtycke till behandlingen. Vid en återtagen intresseanmälan så återtar du samtidigt ditt samtycke till behandlingen, varvid aktuella uppgifter raderas. I samband med en beställning och ingående av ett avtal med oss är den rättsliga grunden för behandlingen av lämnade uppgifter själva avtalet med dig som kund. Vi lagrar kunduppgifterna så länge du är kund hos oss och så länge någon form av kvarvarande åtagande föreligger. Därefter gallras våra register inom 12 månader, varefter endast underlag lagras i enlighet med bokföringslagen samt anslutningsadress till följd av föreskrifter om driftsäkerhet.

Lämnade uppgifter på vår webbplats och i kontakt med oss

Vid lämnande av uppgifter på webbplats, mina sidor och i kontakt med kundtjänst eller på annat sätt kommer att dokumenteras så att vi kan göra våra tjänster bättre och upprätthålla våra högt ställda krav på kundnöjdhet. Den rättsliga grunden för att behandla eventuella personuppgifter som du lämnar till oss är antingen avtalet med dig som kund eller ett berättigat intresse för att vi ska kunna utveckla våra tjänster. Genom att lämna övriga uppgifter till oss som egentligen inte berör vår kundrelation till dig, vilar den behandlingen på ett samtycke som ett lämnade av uppgifterna innebär. Vi lagrar uppgifterna antingen så länge du är kund hos oss och vårt behov finns för att ha dokumenterade synpunkter för utvecklingen av våra tjänster. Därefter gallras våra register inom 12 månader eller om du dessförinnan återkallat samtycket till behandlingen.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till tredje man, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt eller för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden.
Personuppgifter lämnas inte ut till länder utanför EU eller EES.

Särskilda ändamål

Ändamålet med viss personuppgiftsbehandling kan utöver denna information reglerats särskilt i avtal med en kund, dock gäller alltid dina rättigheter för all form av behandling enligt nedan.

DINA RÄTTIGHETER

Utdrag, rättelse, komplettering och radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Om du begär och det är möjligt underlättar vi även överföring av dina uppgifter till annan, s.k. dataportabilitet.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Om uppgifterna behövs för att upprätthålla ett avtal eller annan rättslig förpliktelse kommer vi att meddela dig en invändning mot en radering av uppgifterna. Om grunden för vår behandling är ett lämnat samtycke från dig har du alltid rätt att återkalla samtycket, varvid uppgifterna raderas.
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, exempelvis under tiden vi undersöker en invändning mot vår behandling. Vidare har du rätt att komplettera en relevant uppgift som saknas. Om uppgiften lämnats ut till någon annan kommer även underrättelse om raderingen, begränsningen och komplettering lämnas till dem.

Utövandet av dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter kan du ta kontakt med oss på 0171-595 65 eller e-post hemsida@lyssna-njut.se. Utdrag sänds därefter till dig inom en månad från att din begäran inkommit.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt vill vi att du omgående vänder dig till oss på Lyssna och Njut. Du har även rätt att vända dig direkt till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i informationen om personuppgifter

Om det sker förändringar i vår information om hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida, exempelvis som en följd av ändrad lagstiftning.

Bålsta den 25 maj 2018.

Välkomna!  2018-02-21 Skriv ut denna artikel.


Välkommna alla nya fiberkunder i det nybyggda bostadsområdet Liljekonvaljvägen och Lupinvägen.

K-H Granlund

dDOS Attacker.  2017-11-28 Skriv ut denna artikel.

Bästa InterNet kund.

Vi har under ett flertal tillfällen under november månad varit
utsatt för dDOS attacker riktade mot en av våra abonnenter
enligt följande:

2017-11-27 Start 20:13 -- Avhjälpt 20:47
2017-11-23 Start 18:03 -- Avhjälpt 18:30
2017-11-18 Start 15:04 -- Avhjälpt 15:24
2017-11-16 Start 16:38 -- Avhjälpt 17:05

Vi har tagit ett antal regler i bruk, idag, för att förhindra
de blockeringar som uppstår i vårt nät när detta händer.

Vi har också planerat för långsiktiga lösningar vilka
reducerar denna typ av driftstörning.

K-H Granlund

Gällande Lyssna-Njut ABs fiberanslutningar.  2017-03-25 Skriv ut denna artikel.


Gällande Lyssna-Njut ABs fiberanslutningar.

Vi får många frågor vad som gäller fiber anslutningar just nu.

Klargörande: Samtliga våra anslutna villaägare som idag köper tjänster av Lyssna-Njut AB, medelst vårt kabel nät, erbjuds att koppla upp sig till fiber nätet.

Detta oavsett hur många som vill ansluta sig på din gatuadress.

Anslutningskostnad Fiber: Från 7500 kr individuell prissättning from 2017-03-25. Anslutningskostnaden innefattar indragning och montering av fiber konverter vid t.ex. inkommande antennuttag.

Förutsättning:
- att befintlig kanalisation där nuvarande kablar är förlagda kan användas.
- att erforderliga tillstånd erhålls t.ex. servitut.
- när det blir aktuellt för installationer i ditt bostadsområde tecknas en separat beställning med varje enskild fastighetsägare.

Pågående fiber installationer se Länk

Områden som vi driftsätter fiber och installallerar år 2017. Viby Gård, Åkerby, Södra Eneby och villaägare Väppeby samfällighetsförening. Parallellt pågår fiber anslutningar på Mansängen, Skeppsvägen, Kalmarsand, Viby Äng, Sofielundsvägen (Glastomten), 746 Bygg samt Väppeby Äng.

2017-2018 kommande bostadsområden för fiber anslutning: Bastubacken, Broby backar, Furuhäll, Gillmarksbyn, Norra Eneby, Prästängen, Råbydal, Skörby, Södra Viby, Västerängen I och II,

Beräknad tidsåtgång för ombyggnation hela nätet 4 år vi är nu inne på 2 året. Dvs. klart år 2019.

Bästa Fiber Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom kabeloperatör och radio- och TV-handlare. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 3 750 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.

Gratis WiFi i Bålsta Centrum  2013-12-16 Skriv ut denna artikel.

Gratis WiFi i Bålsta Centrum.

WiFi nätet bygger vidare och ICA ingår i WiFi nätet from 2013-12-15.

I samarbete med Bålsta Centrum bjuder nu Lyssna & Njut ABgratis WiFi inom Bålsta Centrum-lokalernas allmänna delar (torgen och gången däremellan).
Om Du befinner dig inom dessa lokaler kan Du logga in på detta trådlösa nätverk och surfa gratis i 45 minuter per dag.
Överskrides denna tid loggas Du automatisk ut och är välkommen åter nästa dag att utnyttja denna tjänst på nytt.

Lycka till !

Karl-H Granlund