Lyssna-Njut Fibernät AB
 
Stockholmsvägen 125. Tel 0171-595 65
Vi tar endast emot tidsbokade besök i vårt kundcenter.

Boka tid: 0171-595 65
Telefontider vardagar: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

Öppettider kundcenter, bokade besök vardagar: 14:00 - 18:00

Vid behov av support eller service:
Ring 0171-595 65
eller
maila info@lyssna-njut.se

Meddelanden går att lämna dygnet runt på vår telefonsvarare 0171-595 65.


Här på Lyssna-Njut Fibernät ABs hemsida kan du finna information om våra tjänster Internet, Digital-TV och IP-telefoni. Hittar du inte den information du söker, gå till vår kontaktsida och skicka oss ett mail, så svarar vi så snart vi kan.

 
Artikelrubriker

GlobalConnect övertar Lyssna-Njut Fibernät  2022-11-14 Skriv ut denna artikel.

GlobalConnect kommer att överta Lyssna-Njut Fibernät

Vi vill informera dig som kund att GlobalConnect har tecknat avtal att förvärva Lyssna-Njut Fibernät. Förändringen innebär att hela företaget flyttas in i GlobalConnect-familjen med start 1 februari 2023. Lyssna-Njut Fibernät kommer kvarstå som ett eget dotterbolag till GlobalConnect.

Allt kommer att fungera som idag för dig som kund. Inga förändringar kommer att ske och all vår personal finns kvar för dig som kund. Vi finns också kvar i sammal lokal som idag.

Om Lyssna-Njut Fibernät
Lyssna-Njut Fibernät är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiberoperatör och installatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 4 600 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 22 miljoner kronor och 10 anställda. Företaget grundades 1973.

Om GlobalConnect
GlobalConnect är verksamma i totalt 115 kommuner över hela landet. Företaget har anslutit ca 535 000 hushåll över hela Sverige.

Citat från vd Karl-Henrik Granlund
Efter att ha drivit Lyssna & Njut sedan 70-talet, först som radiohandlare och nu som fiberoperatör, kände jag att tiden var mogen att lämna över stafettpinnen. GlobalConnect kommer att förvalta verksamheten fint. De har den erfarenhet och organisation som krävs för att kunna fortsätta ge våra kunder en god och professionell service.
Det känns tryggt.


Vänliga hälsningar,


Karl-Henrik Granlund, VD Lyssna-Njut Fibernät AB

Fredrik Borg, Affärsområdeschef GlobalConnect Sverige AB


Avtal om fiberanslutning  2020-06-16 Skriv ut denna artikel.


PRESSMEDDELANDE

Avtal om fiberanslutning i Bålsta.

Bålsta den 16 juni 2020.

Lyssna & Njut Radio och TV AB och KB Havrefältet har överenskommit att ansluta samtliga lägenheter inom fastigheter belägna inom Kalmarsandsvägen 1–7 och Kalmarsandsvägen 4-14 Bålsta till ett modernt fiberoptiskt basnät och till moderna fiberoptiska fastighetsnät.

Hyresgästerna i fastigheterna inom Kalmarsands bostadsområde kommer att kunna anslutas senast 2021-12-31.

Avtalet med Lyssna & Njut AB ger hyresgästerna hos KB Havrefältet möjligheten att till godogöra sig TV och Internet med morgondagens teknik säger Anders Gustavsson, företrädare Basförvaltning AB.

Efter många års samarbete innebär det nya avtalet med KB Havrefältet att vi nu har fått förtroendet att gå vidare genom att använda oss av den modernaste fiberoptiska distributionsformen säger K-H Granlund, VD på Lyssna & Njut Radio och TV AB.

Vid frågor är ni välkomna att ringa Anders Gustavsson på Telefon Nr. 070- 958 18 31 och K-H Granlund på Telefon Nr. 0171-59565.

KB Havrefältet är det privatägda fastighetsbolaget i Håbo kommun med ca 157 lägenheter i centralorten Bålsta.


Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiber operatör och installatör Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med Egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 11 anställda. Företaget grundades 1973.

GDPR - General Data Protection Regulation  2018-05-25 Skriv ut denna artikel.


Information om Lyssna och Njuts behandling av Dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi kan komma att behandla i vår kundrelation med dig är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress och vilka produkter vi levererat med garantiåtagande samt vilka tjänster som är kopplade till dig som kund.

Prospektering och utbyggnad av nya områden

Vi tar in adressuppgifter genom fastighetsregister, för att kunna prospektera och planera utbyggnad av nya områden och därigenom kunna undersöka vilket intresse det finns hos de som bor i ett aktuellt område. Den rättsliga grunden för vår behandling är ett berättigat intresse att kunna främja och erbjuda våra tjänster i Bålsta tätort, Håbo kommun. Vi lämnar då samtidigt information om varifrån vi inhämtat adressuppgifterna och det särskilda ändamålet med behandlingen. Vi lagrar adressuppgifterna under prospekteringen av nya områden. Därefter gallras adressuppgifterna inom 24 månader, varefter endast kunder som anmält intresse för exempelvis en installation överförs till vårt kundregister.

Intresseanmälan, beställningar och avtal

Uppgifterna i vårt kundregister behandlas för att kunna lämna information, fakturera rätt och hjälpa dig om det blir problem med exempelvis en anslutning eller om du har några frågor. Vid en intresseanmälan är den rättsliga grunden ditt lämnade samtycke till behandlingen. Vid en återtagen intresseanmälan så återtar du samtidigt ditt samtycke till behandlingen, varvid aktuella uppgifter raderas. I samband med en beställning och ingående av ett avtal med oss är den rättsliga grunden för behandlingen av lämnade uppgifter själva avtalet med dig som kund. Vi lagrar kunduppgifterna så länge du är kund hos oss och så länge någon form av kvarvarande åtagande föreligger. Därefter gallras våra register inom 12 månader, varefter endast underlag lagras i enlighet med bokföringslagen samt anslutningsadress till följd av föreskrifter om driftsäkerhet.

Lämnade uppgifter på vår webbplats och i kontakt med oss

Vid lämnande av uppgifter på webbplats, mina sidor och i kontakt med kundtjänst eller på annat sätt kommer att dokumenteras så att vi kan göra våra tjänster bättre och upprätthålla våra högt ställda krav på kundnöjdhet. Den rättsliga grunden för att behandla eventuella personuppgifter som du lämnar till oss är antingen avtalet med dig som kund eller ett berättigat intresse för att vi ska kunna utveckla våra tjänster. Genom att lämna övriga uppgifter till oss som egentligen inte berör vår kundrelation till dig, vilar den behandlingen på ett samtycke som ett lämnade av uppgifterna innebär. Vi lagrar uppgifterna antingen så länge du är kund hos oss och vårt behov finns för att ha dokumenterade synpunkter för utvecklingen av våra tjänster. Därefter gallras våra register inom 12 månader eller om du dessförinnan återkallat samtycket till behandlingen.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till tredje man, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt eller för att möjliggöra erbjudanden om tjänsteleverans och andra kopplade erbjudanden.
Personuppgifter lämnas inte ut till länder utanför EU eller EES.

Särskilda ändamål

Ändamålet med viss personuppgiftsbehandling kan utöver denna information reglerats särskilt i avtal med en kund, dock gäller alltid dina rättigheter för all form av behandling enligt nedan.

DINA RÄTTIGHETER

Utdrag, rättelse, komplettering och radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Om du begär och det är möjligt underlättar vi även överföring av dina uppgifter till annan, s.k. dataportabilitet.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Om uppgifterna behövs för att upprätthålla ett avtal eller annan rättslig förpliktelse kommer vi att meddela dig en invändning mot en radering av uppgifterna. Om grunden för vår behandling är ett lämnat samtycke från dig har du alltid rätt att återkalla samtycket, varvid uppgifterna raderas.
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, exempelvis under tiden vi undersöker en invändning mot vår behandling. Vidare har du rätt att komplettera en relevant uppgift som saknas. Om uppgiften lämnats ut till någon annan kommer även underrättelse om raderingen, begränsningen och komplettering lämnas till dem.

Utövandet av dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter kan du ta kontakt med oss på 0171-595 65 eller e-post hemsida@lyssna-njut.se. Utdrag sänds därefter till dig inom en månad från att din begäran inkommit.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt vill vi att du omgående vänder dig till oss på Lyssna och Njut. Du har även rätt att vända dig direkt till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i informationen om personuppgifter

Om det sker förändringar i vår information om hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida, exempelvis som en följd av ändrad lagstiftning.

Bålsta den 25 maj 2018.