Analog TV - Digital TV

Lyssna-Njut Fibernät AB levererar idag i sitt moderna lokala fiberbaserade kabelnät både Analog TV och Digital TV.
Vad är skillnaden? Nedan skall vi försöka reda ut begreppen och förutsättningarna för de båda teknikerna.

Analog TV

För att över huvud taget kunna se TV via Lyssna-Njut Fibernät ABs kabelnät krävs att Du har tecknat avtal om Centralantenn. Det innbär att Du, i Ditt hem, får en fysisk anslutning till kabelnätet och genom denna får tillgång till radio- och TV-signaler och kan höra och se de program, som finns listade under
Analog TV: Kanalutbud.
Önskar Du flera kanaler att titta på kan Du teckna avtal om Basutbud.
Allt detta bygger på analog teknik och innbär, att Du kan ansluta så många TV-apparater som Du har vägguttag där hemma utan att behöva ansluta extra teknisk utrustning.
Kan ej nytecknas. Se Digital TV.
Denna produkt är under avveckling.

Digital TV

Teknikutvecklingen går framåt och våra nya flatskärmade TV-apparater ställer större och större krav på den inkommande signalen.
För att kunna få perfekt bildkvalité, elektronisk programguide, riktig widescreen 16:9 och äkta 5:1 DolbyDigital / ProLogic hemmabioljud krävs en digital TV-signal.
Denna signaltyp finns nu i vårt kabelnät och för att Du skall kunna ta emot dessa digitala sändningar krävs att Du har Centralantenn- och Basutbud-avtal och en DigitalBox från Lyssna-Njut Fibernät AB.
Via denna DigitalBox får Du nu, i digital form, tillgång till de flesta av de kanaler som är listade under Centralantenn och Basutbud. Dessa kanaler sänds i okrypterad form och räknas som ett Grundpaket (Se Digital TV Programpaket).
Notera, att Du behöver en DigitalBox för varje TV-apparat.
Önskar Du ytterligare kanaler i digital form kan Du teckna avtal om olika Programpaket, vilka finns listade under Digital TV Programpaket. Dessa sänds i krypterad form och kräver ett CryptoGuard-kort i varje DigitalBox, vilket/vilka Du erhåller från Lyssna-Njut Fibernät AB i samband med att Du tecknar avtalet.