InterNet - Nyheter


Senaste nytt om Lyssna & Njut ABs InterNet.

 
Artikelrubriker

Installationsrapport Fiber 2018-12-15  2018-12-15 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Bålstavägen, Stockholmsvägen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bostadsområdet Dyarne och Prästängen. Angivna utan installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska, bostadsområdet Västerängen 1, bostadsområdet Prästängen och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
Bostadsområdet Västerängen 2, Putsvägen, Gipsvägen, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), Södra Viby, BoKlok Collegio (Väppeby Äng), Lindegårdsbacke, Åkerby, Södra Eneby, Norra Eneby, Väppebyberget. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Västerängen 1 Markinstallation.  2018-06-16 Skriv ut denna artikel.


Nu börjar markinstallationen för fiber på Västerängen 1.

Av samfällighetens 204 medlemmar har ca 50% beställt anslutning till fibernätet.

Markinstallationerna i tvärgatorna börjar nu måndagen den 18 juni mellan kl. 07:00 - 19:00 och förväntas pågå
3-4 veckor. Arbetet med koppla ihop tvärgator, montera skåp och fibrera Västerängen 1 sker andra hälften av 2018.

Från tvärgatan borras en 7mm duct/plaströr in på fastighetsägarens tomt på lämpligt sätt och sticker upp i tex. gräsmattan så att fastighetsägarens egen grävning begränsas till 1,5 - 2,0 m.

Villainstallationen tas i samråd med fastighetsägare vid installationstillfället.

Frågor ring 595 65.

Bästa Fiberhälsningar

K-H Granlund

Gällande Lyssna-Njut AB:s fiberanslutningar.  2018-02-19 Skriv ut denna artikel.


Frågor gällande våra fiber anslutningar.

Klargörande: Anslutna villaägare som idag köper tjänster av Lyssna-Njut AB, medelst vårt kabel nät, erbjuds att koppla upp sig till fiber nätet.

Anslutningskostnad Fiber: Från 7500 kr individuell prissättning from 2017-03-25. Anslutningskostnaden innefattar indragning och montering av fiber konverter vid t.ex. inkommande antennuttag. Samt inkoppling till ett fungerande antennät i fastigheten.

Förutsättning:
- att befintlig kanalisation där nuvarande kablar är förlagda kan användas.
- att erforderliga tillstånd erhålls t.ex. servitut.
- när det blir aktuellt för installationer i ditt bostadsområde tecknas en separat beställning med varje enskild fastighetsägare.

Pågående fiber installationer se Länk

De första bostadsområden som vi driftsätter med fiber och installallerar år 2018: Norra Eneby, Södra Eneby, Södra Viby och Väppeby samfällighetsförening. Parallellt pågår fiber anslutningar på Mansängen, Skeppsvägen, Viby Äng, 746 Bygg samt Väppeby Äng.

2018-2019 kommande bostadsområden för fiber anslutning: Broby backar, Furuhäll, Gillmarksbyn, Prästängen, Råbydal, Södra Viby och Västerängen I och II,

Beräknad tidsåtgång för ombyggnation hela nätet 4 år vi är nu inne på 2:a året. Dvs. klart år 2019.

Bästa Fiber Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom kabeloperatör och radio- och TV-handlare. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 3 750 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.