InterNet - Nyheter


Senaste nytt om Lyssna & Njut Euronics ABs InterNet.

 
Artikelrubriker

Installationsrapport Fiber den 26 juni.  2018-06-26 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
746 Håbohus Väppeby Äng, Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar)
och Liljekonvaljvägen Viby Äng.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Södra Viby. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Bo Klok, Götene Hus, Håbo Hus, Skanska, BRF Västerdalen, Västerängen 1
och Västerängen 2.

Följande bostadsområden är installerade och klara 2018:
Bostadsområdet Åkerby, bostadsområdet Södra Eneby, bostadsområdet Lindegårdsbacke
bostadsområdet Norra Eneby och bostadsområdet Väppebyberget.
Angivna i kronologisk installationsordning.

Installationstakten är 15–25 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan
din fiberinstallation påbörjas.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Västerängen 1 Markinstallation.  2018-06-16 Skriv ut denna artikel.


Nu börjar markinstallationen för fiber på Västerängen 1.

Av samfällighetens 204 medlemmar har ca 50% beställt anslutning till fibernätet.

Markinstallationerna i tvärgatorna börjar nu måndagen den 18 juni mellan kl. 07:00 - 19:00 och förväntas pågå
3-4 veckor. Arbetet med koppla ihop tvärgator, montera skåp och fibrera Västerängen 1 sker andra hälften av 2018.

Från tvärgatan borras en 7mm duct/plaströr in på fastighetsägarens tomt på lämpligt sätt och sticker upp i tex. gräsmattan så att fastighetsägarens egen grävning begränsas till 1,5 - 2,0 m.

Villainstallationen tas i samråd med fastighetsägare vid installationstillfället.

Frågor ring 595 65.

Bästa Fiberhälsningar

K-H Granlund

Gällande Lyssna-Njut AB:s fiberanslutningar.  2018-02-19 Skriv ut denna artikel.


Frågor gällande våra fiber anslutningar.

Klargörande: Anslutna villaägare som idag köper tjänster av Lyssna-Njut AB, medelst vårt kabel nät, erbjuds att koppla upp sig till fiber nätet.

Anslutningskostnad Fiber: Från 7500 kr individuell prissättning from 2017-03-25. Anslutningskostnaden innefattar indragning och montering av fiber konverter vid t.ex. inkommande antennuttag. Samt inkoppling till ett fungerande antennät i fastigheten.

Förutsättning:
- att befintlig kanalisation där nuvarande kablar är förlagda kan användas.
- att erforderliga tillstånd erhålls t.ex. servitut.
- när det blir aktuellt för installationer i ditt bostadsområde tecknas en separat beställning med varje enskild fastighetsägare.

Pågående fiber installationer se Länk

De första bostadsområden som vi driftsätter med fiber och installallerar år 2018: Norra Eneby, Södra Eneby, Södra Viby och Väppeby samfällighetsförening. Parallellt pågår fiber anslutningar på Mansängen, Skeppsvägen, Viby Äng, 746 Bygg samt Väppeby Äng.

2018-2019 kommande bostadsområden för fiber anslutning: Broby backar, Furuhäll, Gillmarksbyn, Prästängen, Råbydal, Södra Viby och Västerängen I och II,

Beräknad tidsåtgång för ombyggnation hela nätet 4 år vi är nu inne på 2:a året. Dvs. klart år 2019.

Bästa Fiber Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom kabel operatör och radiohandlare inom Euronics kedjan. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 3 750st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.