InterNet - Nyheter


Senaste nytt om Lyssna & Njut ABs InterNet.

 
Artikelrubriker

Fiberrapport.  2020-02-13 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Broby Backar, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
MusseBo.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Samfälligheten Mansängen, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2020:
Mörtvägen och BRF Furuhäll. Angivet i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2020) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Ankarvägen (villor), Babordsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok
Collegio (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), BoKlok Teaken (Väppeby Äng), BRF Västerdalen
(Väppeby Äng), Byvägen, Bålstavägen, Dyarne, Däckvägen, Fånäs, Gipsvägen, Hörntorpsvägen (villor),
Kalmarsandsvägen 2,Kölvägen, Lindegårdsbacke, Mastvägen, Norra Eneby, Prästängen, Putsvägen,
Skeppsvägen (Håbohus), Skogsteby, Skörby, Sofielundsvägen, Stockholmsvägen, Styrbordsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Vallvägen (Håbohus), Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 1, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Gällande Lyssna-Njut AB:s fiberanslutningar.  2019-06-15 Skriv ut denna artikel.


Frågor gällande våra fiber anslutningar.

Klargörande: Anslutna villaägare som idag köper tjänster av Lyssna-Njut AB, medelst vårt kabel nät, erbjuds att koppla upp sig till fiber nätet.

Anslutningskostnad Fiber: Från 7500 kr individuell prissättning from 2017-03-25. Anslutningskostnaden innefattar indragning och montering av fiber konverter vid t.ex. inkommande antennuttag. Samt inkoppling till ett fungerande antennät i fastigheten.

Förutsättning:
- att befintlig kanalisation där nuvarande kablar är förlagda kan användas.
- att erforderliga tillstånd erhålls t.ex. servitut.
- när det blir aktuellt för installationer i ditt bostadsområde tecknas en separat beställning med varje enskild fastighetsägare.

Pågående fiber installationer se Länk

De första bostadsområden som vi driftsätter med fiber och installallerar år 2018: Norra Eneby, Södra Eneby, Södra Viby och Väppeby samfällighetsförening. Parallellt pågår fiber anslutningar på Mansängen, Skeppsvägen, Viby Äng, 746 Bygg samt Väppeby Äng.

2018-2019-2020 kommande bostadsområden för fiber anslutning: Broby backar, Furuhäll, Gillmarksbyn, Prästängen, Råbydal, Södra Viby och Västerängen I och II,

Beräknad tidsåtgång för ombyggnation hela nätet 4 år vi är nu inne på 2:a året. Dvs. klart år 2020.

Bästa Fiber Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom kabeloperatör och radio- och TV-handlare. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 3 750 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.