InterNet - Nyheter


Senaste nytt om Lyssna & Njut Euronics ABs InterNet.

 
Artikelrubriker

Driftstörning: Måndag 12 mars kl. 05:00 - 06:30  2018-03-09 Skriv ut denna artikel.


Återkallat. Ny tid kommer att meddelas

Meddelande till vissa Fiberkunder

Detta gäller endast kunder med fiberomvandlare av märket Alcatel-Lucent.

Driftstörning/avbrott: Måndagen den 12 mars 2018.

   Start     kl 05:00
   Slutkl 06:30

Omstart av router/dator kan behövas.

Vår åtgärd: Uppgradering av router.

Detta för att möta allt fler användare som kopplas upp till fibernätet.

Med Vänlig Hälsning

K-H Granlund

Fiberrapport 21 februari.  2018-02-21 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Följande bostadsområden är installerade och klara 2018:

Bostadsområdet Åkerby.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
746 Håbohus, Mansängen Håbohus (allt efter beställningar inkommer) och Södra Eneby.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Väppeby, Norra Eneby och Södra Viby. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Bo Klok, Götene Hus, Håbo Hus, Skanska, BRF Västerdalen, samtliga Väppeby Äng

Installationstakten är 15–25 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan
din fiberinstallation påbörjas.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Gällande Lyssna-Njut AB:s fiberanslutningar.  2018-02-19 Skriv ut denna artikel.


Frågor gällande våra fiber anslutningar.

Klargörande: Anslutna villaägare som idag köper tjänster av Lyssna-Njut AB, medelst vårt kabel nät, erbjuds att koppla upp sig till fiber nätet.

Anslutningskostnad Fiber: Från 7500 kr individuell prissättning from 2017-03-25. Anslutningskostnaden innefattar indragning och montering av fiber konverter vid t.ex. inkommande antennuttag. Samt inkoppling till ett fungerande antennät i fastigheten.

Förutsättning:
- att befintlig kanalisation där nuvarande kablar är förlagda kan användas.
- att erforderliga tillstånd erhålls t.ex. servitut.
- när det blir aktuellt för installationer i ditt bostadsområde tecknas en separat beställning med varje enskild fastighetsägare.

Pågående fiber installationer se https://www.lyssna-njut.se/web/index.php?page=300

De första bostadsområden som vi driftsätter med fiber och installallerar år 2018: Norra Eneby, Södra Eneby, Södra Viby och Väppeby samfällighetsförening. Parallellt pågår fiber anslutningar på Mansängen, Skeppsvägen, Viby Äng, 746 Bygg samt Väppeby Äng.

2018-2019 kommande bostadsområden för fiber anslutning: Broby backar, Furuhäll, Gillmarksbyn, Prästängen, Råbydal, Södra Viby och Västerängen I och II,

Beräknad tidsåtgång för ombyggnation hela nätet 4 år vi är nu inne på 2:a året. Dvs. klart år 2019.

Bästa Fiber Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom kabel operatör och radiohandlare inom Euronics kedjan. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 3 750st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.

Vi bygger optiska fibernät till Götenehus i Bålsta  2017-05-03 Skriv ut denna artikel.


PRESSMEDDELANDE

Avtal om fiberanslutning i Bålsta

Bålsta den 23 februari 2018.

Lyssna & Njut Radio och TV AB och Götenehus AB har överenskommit att ansluta samtliga nyproducerade lägenheter och radhus i kommande nyproduktion på Väppeby Äng, Bålsta, till ett modernt fiberoptiskt basnät och till moderna fiberoptiska fastighetsnät.

Antalet lägenheter i radhusproduktionen uppgår till 90st fördelat i två etapper.

Radhusen kommer att löpande inkopplas till fiberoptiskt nätet med start i juni 2018.

Avtalet med Lyssna & Njut Radio och TV AB ger radhusägarna hos Götenehus AB möjligheten att tillgodogöra sig TV och internet med morgondagens fiberteknik säger Kent Björvang, Götenehus AB.

Efter många års samarbete med både större och mindre fastighetsägare i Bålsta innebär detta avtal att vi nu har fått förtroendet att gå vidare även med Götenehus AB. Detta genom att använda oss av den modernaste fiberoptiska distributionsformen säger K-H Granlund, VD på Lyssna & Njut Radio och TV AB.

Vid frågor är ni välkomna att ringa K-H Granlund på Telefon Nr. 0171–59565.

Götenehus har en historia som sträcker sig över 80 år tillbaka i tiden och vi har under den tiden hunnit bli en av Sveriges ledande hustillverkare. Vi har alltid byggt hus som ger mer än bara tak över huvudet, och känner oss stolta över att vi har lyckats göra oss kända för våra personliga arkitektritade hus, med en kvalitet utöver det vanliga.

Lyssna och Njut Radio & TV AB är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiber operatör och radiohandlare inom Euronics kedjan. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet abonnenter, enskilda och företag, beräknas till ca 3 750st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 25 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.

Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund