Internet - Nyheter


Senaste nytt om Lyssna-Njut Fibernät ABs Internet.

 
Artikelrubriker

Fiberrapport februari.  2021-02-19 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber.
Följande områden fibreras: Gillmarksbyn, Götene Hus, Håbohus, Lupinvägen och Liljekonvaljvägen.
Förtätning av abonnenter inom samtliga våra bostadsområden. Förutsättning: Vi är
operatör och efter inkomna beställningar. Angivet i kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet.
Kalmarsandsvägen 4, 6, 8, 10, 12 och 14.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet.
Bålsta Småstadsutveckling, BålstaPorten, Dragets Industriområde, Götene Hus, Håbo Hus Kyrkcentrum
äldreboende, Lillsjövägen, SPG Tvåhusplan och Stationslunden 1-2.

Följande bostadsområden projekteras för fibrering 2021-2022.
HSB Astrakanen, Kalmarsandsvägen 1, 3, 5 och 7, Källvägen och Solslätten.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2021.
Hörntorpsvägen 1 och Rodervägen. Angivet i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2020) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Ankarvägen (villor), Babordsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern,
BoKlok Collegio, BoKlok Linden, BoKlok Teaken, BRF Furuhäll, BRF Västerdalen, Broby Backar,

Byvägen, Bålstavägen, Dyarne, Däckvägen, Fånäs, Gipsvägen, Hörntorpsvägen (villor), Kalmarsandsvägen 2,
Kölvägen, Lindegårdsbacke, Mastvägen, Mussebo, Mörtvägen, Norra Eneby, Prästängen, Putsvägen,
Samfälligheten Mansängen, Skeppsvägen (Håbohus), Skogsteby, Skörby, Sofielundsvägen, Stockholmsvägen,

Styrbordsvägen, Södra Eneby, Södra Viby, Vallvägen, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 1, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bålsta Centrum, Bistas, Dragets, Dyarnes och Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 bostäder/företag per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiberoperatör och fiberinstallatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna bostäder och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 11 anställda. Företaget grundades 1973.

Avtal om fiberanslutning i Bålsta  2020-06-16 Skriv ut denna artikel.


PRESSMEDDELANDE

Avtal om fiberanslutning i Bålsta.

Bålsta den 16 juni 2020.

Lyssna & Njut Radio och TV AB och KB Havrefältet har överenskommit att ansluta samtliga lägenheter inom fastigheter belägna inom Kalmarsandsvägen 1–7 och Kalmarsandsvägen 4-14 Bålsta till ett modernt fiberoptiskt basnät och till moderna fiberoptiska fastighetsnät.

Hyresgästerna i fastigheterna inom Kalmarsands bostadsområde kommer att kunna anslutas senast 2021-12-31.

Avtalet med Lyssna & Njut AB ger hyresgästerna hos KB Havrefältet möjligheten att till godogöra sig TV och Internet med morgondagens teknik säger Anders Gustavsson, företrädare Basförvaltning AB.

Efter många års samarbete innebär det nya avtalet med KB Havrefältet att vi nu har fått förtroendet att gå vidare genom att använda oss av den modernaste fiberoptiska distributionsformen säger K-H Granlund, VD på Lyssna & Njut Radio och TV AB.

Vid frågor är ni välkomna att ringa K-H Granlund på Telefon Nr. 0171-59565.

KB Havrefältet är det privatägda fastighetsbolaget i Håbo kommun med ca 157 lägenheter i centralorten Bålsta.


Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiber operatör och installatör Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med Egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 11 anställda. Företaget grundades 1973.

Gällande Lyssna-Njut AB:s fiberanslutningar.  2019-06-15 Skriv ut denna artikel.


Frågor gällande våra fiber anslutningar.

Klargörande: Anslutna villaägare som idag köper tjänster av Lyssna-Njut AB, medelst vårt kabel nät, erbjuds att koppla upp sig till fiber nätet.

Anslutningskostnad Fiber: Individuell prissättning pris efter platsbesök from 2017-03-25. Anslutningskostnaden innefattar indragning och montering av fiber konverter vid t.ex. inkommande antennuttag. Samt inkoppling till ett fungerande antennät i fastigheten.

Förutsättning:
- att befintlig kanalisation där nuvarande kablar är förlagda kan användas.
- att erforderliga tillstånd erhålls t.ex. servitut.
- när det blir aktuellt för installationer i ditt bostadsområde tecknas en separat beställning med varje enskild fastighetsägare.

Pågående fiber installationer se Länk

De första bostadsområden som vi driftsätter med fiber och installallerar år 2018: Norra Eneby, Södra Eneby, Södra Viby och Väppeby samfällighetsförening. Parallellt pågår fiber anslutningar på Mansängen, Skeppsvägen, Viby Äng, 746 Bygg samt Väppeby Äng.

2018-2019-2020 kommande bostadsområden för fiber anslutning: Broby backar, Furuhäll, Gillmarksbyn, Prästängen, Råbydal, Södra Viby och Västerängen I och II,

Beräknad tidsåtgång för ombyggnation hela nätet 4 år vi är nu inne på 2:a året. Dvs. klart år 2020.

Bästa Fiber Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom kabeloperatör och radio- och TV-handlare. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 3 750 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.