Arkiverade artiklar från InterNet i ämnet Nyheter.

Artikelrubriker

Strömavbrott Bålsta.  2022-06-27 Skriv ut denna artikel.

Se våra aktuella driftstörningar här nedan.
Sidan uppdateras.

Driftstörning vissa kabelmodem

 • 2022-06-27 kl. 15:15 Driftstörning upptäckt och felsökning inledd.
 • 2022-06-27 kl. 15.16 Stort strömavbrott Bålsta
 • 2022-06-27 kl. 19.50 Vissa av våra kabelmodem startar inte upp efter strömavbrott.
 • 2022-06-27 kl. 19:58 Felsökning pågår...

Ber om ursäkt för de olägenheter denna driftstörning medför!

K-H Granlund

Fiberrapport februari.  2021-02-19 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber.
Följande områden fibreras: Gillmarksbyn, Götene Hus, Håbohus, Lupinvägen och Liljekonvaljvägen.
Förtätning av abonnenter inom samtliga våra bostadsområden. Förutsättning: Vi är
operatör och efter inkomna beställningar. Angivet i kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet.
Kalmarsandsvägen 4, 6, 8, 10, 12 och 14.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet.
Bålsta Småstadsutveckling, BålstaPorten, Dragets Industriområde, Götene Hus, Håbo Hus Kyrkcentrum
äldreboende, Lillsjövägen, SPG Tvåhusplan och Stationslunden 1-2.

Följande bostadsområden projekteras för fibrering 2021-2022.
HSB Astrakanen, Kalmarsandsvägen 1, 3, 5 och 7, Källvägen och Solslätten.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2021.
Hörntorpsvägen 1 och Rodervägen. Angivet i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2020) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Ankarvägen (villor), Babordsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern,
BoKlok Collegio, BoKlok Linden, BoKlok Teaken, BRF Furuhäll, BRF Västerdalen, Broby Backar,

Byvägen, Bålstavägen, Dyarne, Däckvägen, Fånäs, Gipsvägen, Hörntorpsvägen (villor), Kalmarsandsvägen 2,
Kölvägen, Lindegårdsbacke, Mastvägen, Mussebo, Mörtvägen, Norra Eneby, Prästängen, Putsvägen,
Samfälligheten Mansängen, Skeppsvägen (Håbohus), Skogsteby, Skörby, Sofielundsvägen, Stockholmsvägen,

Styrbordsvägen, Södra Eneby, Södra Viby, Vallvägen, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 1, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bålsta Centrum, Bistas, Dragets, Dyarnes och Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 bostäder/företag per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiberoperatör och fiberinstallatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna bostäder och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 11 anställda. Företaget grundades 1973.

Fiberrapport 15 September  2020-09-15 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Följande områden fibreras: Samfälligheten Mansängen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Förtätning av abonnenter inom samtliga våra bostadsområden. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bålstavägen och Stockholmsvägen vissa kunder.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Gillmarksbyn, Dragets Industriområde, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Kyrkcentrum äldreboende,
Lillsjövägen och Skanska.

Följande bostadsområden Projekteras för fibrering 2020-2021.
Kalmarsands Bostadsområde, Rodervägen, Hörntorpsvägen 2 och HSB Astrakanen.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2020:
Broby Backar, Mörtvägen, BRF Furuhäll och Mussebo. Angivet i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2020) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Ankarvägen (villor), Babordsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok
Collegio (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), BoKlok Teaken (Väppeby Äng), BRF Västerdalen
(Väppeby Äng), Byvägen, Bålstavägen, Dyarne, Däckvägen, Fånäs, Gipsvägen, Hörntorpsvägen (villor),
Kalmarsandsvägen 2, Kölvägen, Lindegårdsbacke, Mastvägen, Norra Eneby, Prästängen, Putsvägen,
Skeppsvägen (Håbohus), Skogsteby, Skörby, Sofielundsvägen, Stockholmsvägen, Styrbordsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Vallvägen (Håbohus), Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 1, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bålsta Centrum, Bistas, Dragets, Dyarnes och Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiberoperatör och fiberinstallatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.

Fiberrapport 13 augusti  2020-08-13 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Följande områden fibreras: Samfälligheten Mansängen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Förtätning av abonnenter inom samtliga våra bostadsområden. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bålstavägen och Stockholmsvägen vissa kunder.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Dragets Industriområde, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Kyrkcentrum äldreboende och Skanska.

Följande bostadsområden Projekteras för fibrering 2020-2021.
Kalmarsands Bostadsområde, Rodervägen, Hörntorpsvägen 2 och Gillmarksbyn.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2020:
Broby Backar, Mörtvägen, BRF Furuhäll och Mussebo. Angivet i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2020) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Ankarvägen (villor), Babordsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok
Collegio (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), BoKlok Teaken (Väppeby Äng), BRF Västerdalen
(Väppeby Äng), Byvägen, Bålstavägen, Dyarne, Däckvägen, Fånäs, Gipsvägen, Hörntorpsvägen (villor),
Kalmarsandsvägen 2, Kölvägen, Lindegårdsbacke, Mastvägen, Norra Eneby, Prästängen, Putsvägen,
Skeppsvägen (Håbohus), Skogsteby, Skörby, Sofielundsvägen, Stockholmsvägen, Styrbordsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Vallvägen (Håbohus), Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 1, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiberoperatör och fiberinstallatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.

Avtal om fiberanslutning i Bålsta  2020-06-16 Skriv ut denna artikel.


PRESSMEDDELANDE

Avtal om fiberanslutning i Bålsta.

Bålsta den 16 juni 2020.

Lyssna & Njut Radio och TV AB och KB Havrefältet har överenskommit att ansluta samtliga lägenheter inom fastigheter belägna inom Kalmarsandsvägen 1–7 och Kalmarsandsvägen 4-14 Bålsta till ett modernt fiberoptiskt basnät och till moderna fiberoptiska fastighetsnät.

Hyresgästerna i fastigheterna inom Kalmarsands bostadsområde kommer att kunna anslutas senast 2021-12-31.

Avtalet med Lyssna & Njut AB ger hyresgästerna hos KB Havrefältet möjligheten att till godogöra sig TV och Internet med morgondagens teknik säger Anders Gustavsson, företrädare Basförvaltning AB.

Efter många års samarbete innebär det nya avtalet med KB Havrefältet att vi nu har fått förtroendet att gå vidare genom att använda oss av den modernaste fiberoptiska distributionsformen säger K-H Granlund, VD på Lyssna & Njut Radio och TV AB.

Vid frågor är ni välkomna att ringa K-H Granlund på Telefon Nr. 0171-59565.

KB Havrefältet är det privatägda fastighetsbolaget i Håbo kommun med ca 157 lägenheter i centralorten Bålsta.


Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiber operatör och installatör Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 4 250 st. Progression sker ”in house” med Egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 11 anställda. Företaget grundades 1973.

Fiberrapport.  2020-02-13 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Broby Backar, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
MusseBo.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Samfälligheten Mansängen, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2020:
Mörtvägen och BRF Furuhäll. Angivet i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2020) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Ankarvägen (villor), Babordsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok
Collegio (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), BoKlok Teaken (Väppeby Äng), BRF Västerdalen
(Väppeby Äng), Byvägen, Bålstavägen, Dyarne, Däckvägen, Fånäs, Gipsvägen, Hörntorpsvägen (villor),
Kalmarsandsvägen 2,Kölvägen, Lindegårdsbacke, Mastvägen, Norra Eneby, Prästängen, Putsvägen,
Skeppsvägen (Håbohus), Skogsteby, Skörby, Sofielundsvägen, Stockholmsvägen, Styrbordsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Vallvägen (Håbohus), Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 1, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport.  2019-12-01 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Mörtvägen, BRF Furuhäll, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Broby Backar.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, MusseBo och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Skogsteby, Byvägen, Hörntorpsvägen (villor), Styrbordsvägen, Babordsvägen, Ankarvägen (villor), Kölvägen,
Mastvägen, Däckvägen, Prästängen, Vallvägen (Håbohus), Dyarne, BoKlok Teaken (Väppeby Äng), Västerängen 1,
LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport.  2019-11-24 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
BRF Furuhäll, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Broby Backar och Mörtvägen.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, MusseBo och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Skogsteby, Byvägen, Hörntorpsvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen, Ankarvägen (villor), Kölvägen, Mastvägen,
Däckvägen, Prästängen, Vallvägen (Håbohus), Dyarne, BoKlok Teaken, (Väppeby Äng), Västerängen 1,
LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport.  2019-10-22 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Skogsteby, BRF Furuhäll, Byvägen, Hörntorpsvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Broby Backar och Mörtvägen.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Ankarvägen (villor), Kölvägen, Mastvägen, Däckvägen, Prästängen, Vallvägen (Håbohus), Dyarne, BoKlok Teaken
(Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport.  2019-10-05 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Hörntorpsvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
BRF Furuhäll, Byvägen, Mörtvägen och Skogsteby.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
BrobyBackar, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Ankarvägen (villor), Kölvägen, Mastvägen, Däckvägen, Prästängen, Vallvägen (Håbohus), Dyarne, BoKlok Teaken
(Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport.  2019-10-05 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Hörntorpsvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
BRF Furuhäll, Byvägen, Mörtvägen och Skogsteby.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
BrobyBackar, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Ankarvägen (villor), Kölvägen, Mastvägen, Däckvägen, Prästängen, Vallvägen (Håbohus), Dyarne, BoKlok Teaken
(Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport  2019-09-23 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Däckvägen, Hörntorpsvägen, Kölvägen, Mastvägen, Styrbordsvägen, Ankarvägen, Babordsvägen, Götene Hus
(Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter
inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
BRF Furuhäll, Byvägen, Mörtvägen och Skogsteby.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
BrobyBackar, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Prästängen, Vallvägen (Håbohus), Dyarne, BoKlok Teaken (Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke,
Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber.  2019-09-12 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Däckvägen, Hörntorpsvägen, Kölvägen, Mastvägen, Styrbordsvägen, Ankarvägen, Babordsvägen, Götene Hus
(Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter
inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
BRF Furuhäll och Skogsteby.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Mörtvägen och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Prästängen, Vallvägen (Håbohus), Dyarne, BoKlok Teaken (Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke,
Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2019-08-19  2019-08-19 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Prästängen, Vallvägen Håbohus (Väppeby Äng), Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng),
Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar).
Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Ankarvägen, Babordsvägen, BRF Furuhäll, Byvägen, Däckvägen, Hörntorpsvägen, Kölvägen, Mastvägen och Styrbordsvägen.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska och Skogsteby.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Dyarne, BoKlok Teaken (Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen.
Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning InterNet kabel modem Thomson  2019-08-16 Skriv ut denna artikel.

Driftstörning

2019-08-16:
16:40 Kabelmodem Thomson slutar fungera.
17:00 Felsökning startar.
17:45 Router som styr Thomson modem fungerar inte.
17:50 Felsökning fortsätter...
18:20 Flyttning av Thomson modem till annan router pågår.
19:14 Flyttning av Thomson modem Klart.
19:15 System uppe allt OK.

Omstart av kabelmodem och router kan behövas.

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2019-08-08  2019-08-08 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Prästängen, Vallvägen Håbohus (Väppeby Äng), Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng),
Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar).
Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Ankarvägen, Babordsvägen, Däckvägen, Hörntorpsvägen, Kölvägen, Mastvägen och Styrbordsvägen.

Inom följande bostadsområden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
BRF Furuhäll, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Dyarne, BoKlok Teaken (Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen.
Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2019-07-08  2019-07-08 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Prästängen, Vallvägen Håbohus (Väppeby Äng), Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen(Viby Äng),
Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar).
Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Ankarvägen, Babordsvägen, Däckvägen, Hörntorpsvägen, Kölvägen, Mastvägen och Styrbordsvägen.

Inom följande bostadsområden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Dyarne, BoKlok Teaken (Väppeby Äng), Västerängen 1, LindegårdsBacke, Bålstavägen och Stockholmsvägen.
Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2019-05-11  2019-05-11 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Dyarne, BoKlok Teaken (Väppeby Äng), Vallvägen Håbohus (Väppeby Äng), Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen
(Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar).
Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Prästängen.

Inom följande bostadsområden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus och Skanska.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Västerängen 1, Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Uppdatering/ Driftstörning Tv - InterNet via Fiber  2019-03-03 Skriv ut denna artikel.

Uppdatering/ Driftstörning Tv - InterNet.

Våra abonnenter med Fiberkonverterare av märket ZHONE.

Uppdatering av programvara i fiberkonverterare ZHONE.

Dess abonnenter är meddelade via mail eller postbrev 2018-02-27.

Tidsåtgång: 20 minuter per fiberkonverterare.

Arbetet kommer att utföras:

 • Privatkunder period 2019-02-04 - 2019-03-08 kl. 08:00 - 16:00.

 • Företagskunder period: 2019-03-04 - 2019-03-08 kl. 08:00 - 16:00.

Uppdateringen sker på distans från oss, du behöver inte vara hemma.

Kontakta oss om du vill bestämma egen tid när uppdatering skall ske. Kontakta oss omgående.

Omstart av er utrustning, eventuell router och dator, kan behöva utföras.


Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning Fredag 22 februari kl 15:32  2019-02-22 Skriv ut denna artikel.


Åtgärdat kl. 16:10.

Vi har en pågående driftstörning.

Felet påverkar: Kabelmodem inom Västerängen 1 och 2 samt Pärongränd.

Internet tjänster berörs.

Felet påverkar inte fiberkunder.

Felsökning pågår.

Med vänlig hälsning

K-H Granlund

Driftstörning Torsdag 21 februari kl.05:00 - 06:30  2019-02-21 Skriv ut denna artikel.

Åtgärdat OK kl. 06:00.


Omstart av er utrustning, eventuell router och dator, kan behöva utföras.

Driftstörning InterNet.

Gäller våra abonnenter med Fiberkonverterare av märket ZHONE.

Vi behöver göra en uppgradering av de routrar som styr er InterNet förbindelse.

Arbetet kommer att utföras:

 • Torsdag den 21 februari.

 • 05:00 - 06:30

Tack för ert överseende.


Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning InterNet onsdag 6 februari.  2019-02-04 Skriv ut denna artikel.

Driftstörning InterNet.

Vi behöver göra en uppgradering av våra inkommande routrar.

 • När: Onsdag den 6 februari

 • Start: 05:00

 • Slut: 06:30

Omstart av er utrustning, eventuell router och dator, kan utföras.

Beklagar den korta förvarningstiden men åtgärden är nödvändig.

Tack för ert överseende.


Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2019-02-03  2019-02-03 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Västerängen 1, Dyarne, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområde är fiberkabel framdragen till fastighet:
Prästängen.

Inom följande bostadsområden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2019:
Bålstavägen och Stockholmsvägen. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2019) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BoKlok Collegio (Väppeby Äng),
BoKlok Linden (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), Fånäs, Gipsvägen, Kalmarsandsvägen 2,
Lindegårdsbacke, Norra Eneby, Putsvägen, Skeppsvägen (Håbohus), Skörby, Sofielundsvägen, Södra Eneby,
Södra Viby, Viby Gård, Väppebyberget, Västerängen 2 och Åkerby.

Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning Internet  2019-01-23 Skriv ut denna artikel.


Vi har en pågående driftstörning

Felet påverkar: Kabelmodem inom BRF Solslätten och Åkervägen.

Internet tjänster berörs.

Felet påverkar inte fiberkunder.

Med vänlig hälsning

K-H Granlund

Driftstörning  2019-01-15 Skriv ut denna artikel.


Driftstörningen åtgärdad torsdagen den 17 januari.

Driftstörning InterNet fiber.

Vi har konstaterat begränsad InterNet kapacitet kvällstid till dessa kunder.

Felsökning fortsätter. Felet är inte fullt åtgärdat.

Kortare avbrott kan förekomma dagtid 08:30-16:00 under resten av veckan.

Vi kommer att hålla er fortsatt uppdaterade med mail och hemsida.

Tack för ert överseende.

Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning tisdag 15 januari 08:30 -09:00  2019-01-14 Skriv ut denna artikel.

Driftstörning InterNet fiber.

Vi har en pågående driftstörning på InterNet via fiber för de abonnenter som använder
fiberkonverterare av fabrikat Alcatel eller Icotera.

Vi har konstaterat begränsningen av InterNet kapacitet till kvällstid och felsökning pågår.

Vi kommer tisdagen den 15 januari att byta ut viss utrustning som styr ovanstående
fiberkonverterare, det innebär att du som användare kommer att bli av med din InterNet
uppkoppling under tiden detta servicearbete utförs.

Avbrott tisdag den 15 januari:

   Start:     kl 08:30
   Slut:kl 09:00

Omstart av din utrustning, eventuell router och dator, skall utföras av dig.

Bästa IT Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning.  2019-01-11 Skriv ut denna artikel.


2019-01-12 16:20 Felet kvarstår arbetet fortsätter..

2019-01-12 09:45.

Uppdatering:
Utbyte av felande routerhårdvara
som gör att vissa kunder på fiber ej kom upp i
full hastighet vid hög belastning (på kvällen).

Vi fortsätter och håller uppsikt att detta fungerar.

Vi har en pågående kapacitetsbrist på internet
till fiberkunder som är anslutna med fiber-
konverterare av märken Alcatel och Icotera.

Vi kommer att åtgärda detta imorgon lördag den 12 januari:
Start: 08:00
Slut: 10:00

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2018-12-21  2018-12-21 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Bålstavägen, Stockholmsvägen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande bostadsområden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Västerängen 1, Dyarne och Prästängen. Angivna utan installationsordning.

Inom följande bostadsområden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
Västerängen 2, Putsvägen, Gipsvägen, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), Södra Viby, BoKlok Collegio (Väppeby Äng), Lindegårdsbacke, Åkerby, Södra Eneby, Norra Eneby och Väppebyberget. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby, Viby Gård. Företagesområden: Bistas, Dragets, Dyarnes, Västerskogs industriområde.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2018-12-15  2018-12-15 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Bålstavägen, Stockholmsvägen, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bostadsområdet Dyarne och Prästängen. Angivna utan installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska, bostadsområdet Västerängen 1, bostadsområdet Prästängen och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
Bostadsområdet Västerängen 2, Putsvägen, Gipsvägen, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), Södra Viby, BoKlok Collegio (Väppeby Äng), Lindegårdsbacke, Åkerby, Södra Eneby, Norra Eneby, Väppebyberget. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning S.Eneby vissa adresser  2018-11-27 Skriv ut denna artikel.


Åtgärdat: 2018-11-27 kl. 18:15

Driftstörning S.Eneby vissa adresser

Felsökning pågår from 2018-11-27 17:30

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2018-11-19.  2018-11-19 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Bostadsområdet Västerängen 2, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bostadsområdet Prästängen, Stockholmsvägen, Bålstavägen, Gipsvägen och Putsvägen. Angivna utan installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Dyarne bostadsområde, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska, bostadsområdet Västerängen 1, bostadsområdet Prästängen och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), Södra Viby, BoKlok Collegio (Väppeby Äng), Lindegårdsbacke, Åkerby, Södra Eneby, Norra Eneby, Väppebyberget. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Installationsrapport Fiber 2018-12-01  2018-11-19 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Bålstavägen, Stockholmsvägen, Putsvägen, Gipsvägen, Bostadsområdet Västerängen 2, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bostadsområdet Prästängen. Angivna utan installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Dyarne bostadsområde, Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska, bostadsområdet Västerängen 1, bostadsområdet Prästängen och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
BoKlok Cedern (Väppeby Äng), BRF Västerdalen (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), Södra Viby, BoKlok Collegio (Väppeby Äng), Lindegårdsbacke, Åkerby, Södra Eneby, Norra Eneby, Väppebyberget. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning 2018-11-03  2018-11-03 Skriv ut denna artikel.

Åtgärdat kl. 09:35

Vi har ett fel på vissa kabelmodem som inte fungerar.

Felet påverkar: Håbohus (2 vånings) och Novilla.

Påverkar: Internet.

Felet påverkar inte fiberkunder.

Start: Kl. 2018-11-02 kl. 21:45

Slut: 2018-11-03 kl. 09:30

Omstart av kabelmodem skall utfölras om internet saknas.

K-H Granlund

Driftstörning 2018-11-02.  2018-11-02 Skriv ut denna artikel.


Felet åtgärdat. Omstart av kabelmodem skall utföras.

Vi har haft ett fel på vissa kabelmodem som inte når fram.

Felet påverkar: BrobyBackar, Källvägen, Furuhäll, Byvägen och Mörtvägen.

Internet tjänster berörs.

Felet påverkar inte fiberkunder.

Start: Kl. 18:40

Slut: Kl. 21:10

K-H Granlund

Driftstörning: Måndag 2018-11-05 kl. 5-7.  2018-11-02 Skriv ut denna artikel.


Avslutad 07:00

Meddelande till samtliga InterNet abonnenter

Driftstörning/avbrott: Måndagen den 5 november 2018.

   Start:     kl 05:00
   Slut:kl 07:00

Anledning: Säkerhetsuppdateringar av routrar och switchar i vår huvudcentral.

Du skall inte ändra några av dina inställningar.

Omstart av DIN router/dator kan behövas.


Bästa IT hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber 2018-11-02.  2018-11-01 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Bostadsområdet Västerängen 2, BoKlok Cedern (Väppeby Äng), Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Stockholmsvägen, Bålstavägen, Gipsvägen och Putsvägen. Angivna utan installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska, bostadsområdet Västerängen 1, bostadsområdet Prästängen och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
BRF Västerdalen (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), Södra Viby, BoKlok Collegio (Väppeby Äng), Lindegårdsbacke, Åkerby, Södra Eneby, Norra Eneby, Väppebyberget. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund
746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen (Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Installationsrapport Fiber 2018-10-17.  2018-10-17 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
BRF Västerdalen (Väppeby Äng), BoKlok Linden (Väppeby Äng), BoKlok Cedern (Väppeby Äng), bostadsområdet Södra Viby, Götene Hus (Väppeby Äng), Lupinvägen (Viby Äng), Liljekonvaljvägen (Viby Äng) och Håbohus (där vi är operatör efter inkomna beställningar). Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bostadsområdet Västerängen 2, Stockholmsvägen, Bålstavägen, Gipsvägen och Putsvägen. Angivna utan kronologisk installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska, Västerängen 1, bostadsområdet Prästängen och BoKlok Teaken (Väppeby Äng).

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
Bostadsområdet BoKlok Linden (Väppeby Äng), bostadsområdet Södra Viby, bostadsområdet BoKlok Collegio (Väppeby Äng), bostadsområdet Lindegårdsbacke, bostadsområdet Åkerby, bostadsområdet Södra Eneby, bostadsområdet Norra Eneby, bostadsområdet Väppebyberget. Angivna i omvänd kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
Bostadsområdet Skörby, bostadsområdet Fånäs, bostadsområdet Sofielundsvägen, 746 Bostad Stockholmsvägen 61-63, bostadsområdet Viby Gård och bostadsområdet Bastubacken.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber per den 22 september.  2018-09-22 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar), Liljekonvaljvägen (Viby Äng), Götene Hus (Väppeby Äng), bostadsområdet Södra Viby och bostadsområdet BoKlok Linden (Väppeby Äng). Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Bostadsområdet Västerängen 2, Stockholmsvägen, Bålstavägen, Gipsvägen, Putsvägen och BRF Västerdalen. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Bo Klok Cedern (Väppeby Äng), Götene Hus (Väppeby Äng), Håbo Hus, Skanska, Västerängen 1 och bostadsområdet Prästängen.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2018:
Bostadsområdet Åkerby, bostadsområdet Södra Eneby, bostadsområdet Lindegårdsbacke, bostadsområdet Norra Eneby, bostadsområdet Väppebyberget, 746 Håbohus (Väppeby Äng) och bostadsområdet BoKlok Collegio
(Väppeby Äng). Angivna i kronologisk installationsordning.

Sedan tidigare (före år 2018) är följande bostadsområden fibrerade och klara.
Bostadsområdet Skörby, bostadsområdet Fånäs, bostadsområdet Sofielundsvägen, 746 Bostad Stockholmsvägen 61-63, bostadsområdet Viby Gård och bostadsområdet Bastubacken.

Installationstakten är 10–20 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan din fiberinstallation påbörjas.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Avbrott Internet 9/8 2018  2018-08-01 Skriv ut denna artikel.


Viktig Information!

Avbrott på samtliga InterNet tjänster.

Följande abonnenter påverkas: Alla.

Under följande tid:

Torsdag den 9 augusti 2018: Start 05:00 - Slut 7:00

Du skall inte ändra några inställningar.

Omstart av er utrustning kan behövas.

Uppgraderingen sker för att möta våra kunders önskemål och förväntningar.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber den 26 juni.  2018-06-26 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
746 Håbohus Väppeby Äng, Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar)
och Liljekonvaljvägen Viby Äng.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Södra Viby. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Bo Klok, Götene Hus, Håbo Hus, Skanska, BRF Västerdalen, Västerängen 1
och Västerängen 2.

Följande bostadsområden är installerade och klara 2018:
Bostadsområdet Åkerby, bostadsområdet Södra Eneby, bostadsområdet Lindegårdsbacke
bostadsområdet Norra Eneby och bostadsområdet Väppebyberget.
Angivna i kronologisk installationsordning.

Installationstakten är 15–25 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan
din fiberinstallation påbörjas.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Västerängen 1 Markinstallation.  2018-06-16 Skriv ut denna artikel.


Nu börjar markinstallationen för fiber på Västerängen 1.

Av samfällighetens 204 medlemmar har ca 50% beställt anslutning till fibernätet.

Markinstallationerna i tvärgatorna börjar nu måndagen den 18 juni mellan kl. 07:00 - 19:00 och förväntas pågå
3-4 veckor. Arbetet med koppla ihop tvärgator, montera skåp och fibrera Västerängen 1 sker andra hälften av 2018.

Från tvärgatan borras en 7mm duct/plaströr in på fastighetsägarens tomt på lämpligt sätt och sticker upp i tex. gräsmattan så att fastighetsägarens egen grävning begränsas till 1,5 - 2,0 m.

Villainstallationen tas i samråd med fastighetsägare vid installationstillfället.

Frågor ring 595 65.

Bästa Fiberhälsningar

K-H Granlund

Driftstörning/avbrott: Måndagen den 4 juni 2018.  2018-06-02 Skriv ut denna artikel.


Driftstörning/avbrott: Måndagen den 4 juni 2018.

   Start     kl 00:00
   Slutkl 04:00

En av våra internet leverantörer uppgraderar sina routrar.


Två st driftavbrott på 2 * 6 minuter kan förekomma under ovanstående tid.

Omstart av router/dator kan behövas.

Med Vänlig Hälsning

K-H Granlund

Avbrott Internet och TV Spovvägen. Klart  2018-05-07 Skriv ut denna artikel.


Vi har ett viktigt meddelande angående TV och Internet till Spovvägen.

Vi har ett pågående fel för tillfället. Felsökning påbörjad.

Start: 2018-05-07 kl. 11.00

Slut: 2018-05-07 kl. 11:23

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Installationsrapport Fiber den 17 april.  2018-04-17 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
746 Håbohus Viby Äng, Håbohus (där vi är operatör och efter inkomna beställningar) och bostadsområdet Väppeby.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Norra Eneby och Södra Viby. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Bo Klok, Götene Hus, Håbo Hus, Skanska, BRF Västerdalen, samtliga Väppeby Äng

Följande bostadsområden är installerade och klara 2018:
Bostadsområdet Åkerby och bostadsområdet Södra Eneby. Angivna i kronologisk installationsordning.

Installationstakten är 15–25 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan
din fiberinstallation påbörjas.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning: Måndag 12 mars kl. 05:00 - 06:30  2018-03-09 Skriv ut denna artikel.


Återkallat. Ny tid kommer att meddelas

Meddelande till vissa Fiberkunder

Detta gäller endast kunder med fiberomvandlare av märket Alcatel-Lucent.

Driftstörning/avbrott: Måndagen den 12 mars 2018.

   Start     kl 05:00
   Slutkl 06:30

Omstart av router/dator kan behövas.

Vår åtgärd: Uppgradering av router.

Detta för att möta allt fler användare som kopplas upp till fibernätet.

Med Vänlig Hälsning

K-H Granlund

Driftstörning: Måndag 26 mars kl. 05:00 - 06:30  2018-03-09 Skriv ut denna artikel.


Avslutad 06:10 OK

Meddelande till vissa Fiberkunder

Detta gäller endast kunder med fiberomvandlare av märket Alcatel-Lucent.

Driftstörning/avbrott: Måndagen den 26 mars 2018.

   Start     kl 05:00
   Slutkl 06:30

Omstart av router/dator kan behövas.

Vår åtgärd: Uppgradering av router.

Detta för att möta allt fler användare som kopplas upp till fibernätet.

Med Vänlig Hälsning

K-H Granlund

Driftstörning Internet Måndag 26 februari  2018-02-21 Skriv ut denna artikel.


Avslutat kl. 06:30. OK

Gäller samtliga våra InterNet kunder.

Driftstörning InterNet Måndagen den 26 februari

Start kl. 05:00

Slut kl. 06:30

Avbrott kommer att förekomma under ovanstående tid.

Fungerar inte InterNet efter kl. 06:30 starta om Fiberkonverterare/kabelmodem, eventuell router och dator
i nämd ordning. Strömkabel ur vänta 5 sekunder innan du sätter tillbaka strömkabel i respektive objekt.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport 21 februari.  2018-02-21 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Följande bostadsområden är installerade och klara 2018:

Bostadsområdet Åkerby och bostadsområdet Södra Eneby.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
746 Håbohus, Mansängen Håbohus (allt efter beställningar inkommer) och bostadsområdet Väppeby.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Norra Eneby och Södra Viby. Angivna i kronologisk installationsordning.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
Bo Klok, Götene Hus, Håbo Hus, Skanska, BRF Västerdalen, samtliga Väppeby Äng

Installationstakten är 15–25 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan
din fiberinstallation påbörjas.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning Internet Söndag 11 februari  2018-02-11 Skriv ut denna artikel.


Driftstörning åtgärdat kl. 15:30

Berör följande områden: Södra Viby, Furuhäll, Mörtvägen och Byvägen.

Driftstörning startade: Söndag 2018-02-11 efter kl.08:00 ca.

Felsökning påbörjad

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiberrapport.  2017-12-29 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Följande bostadsområden är installerade och klara under 2017:

746 Stockholmsvägen, Bastubacken, Fånäs, Kalmarsandsvägen 2, Skeppsvägen (Håbohus), Sofielundsvägen
(Håbohus), Skörby och Viby Gård.

Inom följande områden pågår installationer av fiber:
Mansängen Håbohus (allt efter beställningar inkommer) och Åkerby.

Inom följande områden är fiberkabel framdragen till fastighet:
Norra Eneby, Södra Eneby, Södra Viby och Väppeby.

Inom följande områden pågår framdragen av optorör/fiber till fastighet:
746 Fastigheter, Bo Klok, Götene Hus, Håbo Hus, Skanska, BRF Åkervägen, samtliga Väppeby Äng

Installationstakten är 15–25 villor per 40 timmars arbetsvecka. Vi ringer och bokar tid med dig innan
din fiberinstallation påbörjas.

Vi vill passa på att tacka för bra samarbete.

Vi önskar Gott Nytt År.

Bästa Hälsningar

Personalen Lyssna-Njut AB

Fiberrapport.  2017-09-03 Skriv ut denna artikel.


Fiberrapport preliminära tider.

Under vecka 18 kommer de sista fiberdragningarna att vara klara på hela Viby Gård.

Under vecka 29 - 31 Insvetsning av fiber i våra skåp på Viby Gård.

Planerad start för installationer av fiber på Viby Gård vecka 32

Under vecka 19 påbörjas fiberdragningar inom Åkerby bostadsområde. Beräknad tidsåtgång 7 veckor.

Under vecka 27 påbörjas fiberdragningar inom Södra Enebys bostasområde. Beräknad tidsåtgång 7 veckor.

Under vecka 36 påbörjas fiberdragningar inom Väppebyberget. Beräknad tidsåtgång 5 veckor.

Under vecka 42 påbörjas fiberdragningar inom Bastubacken. Beräknad tidsåtgång 4 veckor.

Skörby bostadsområde är installert och klart förutom 30 installationer inom Marmorn vilka pågår.

Bästa Hälsningar.


Elavbrott Skeppsvägen, Bålsta.  2017-06-14 Skriv ut denna artikel.


Bästa abonnent / kund.

NU FUNGERAR INTERNET/TV IGEN from. KL. 17:00

Det har varit strömavbrott på Skeppsvägen idag.

Felet berör Skeppsvägen, Rodervägen, Hörntorpsvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen osv.
Fiberkunder berörs inte om ni inte har strömavbrott i er egen fastighet.

Ingen åtgärd behöver utföras av dig som abonnent.

Fungerar det ändå inte starta om kabelmodem och eventuell router.
Strömkabel ur 5 sekunder sen tillbaka. Kabelmodemet först sedan router.

Bästa Hälsningar.

K-H Granlund

Pågående Fiber Installationer.  2017-06-01 Skriv ut denna artikel.


Lyssna-Njut ABs pågående Fiberinstallationer:
 • Dragets Industri Område
 • Håbohus Kalmarsandsvägen 2
 • Håbohus Mansängen tre- och två-våningshusen
 • Håbohus Skeppsvägen
 • Skörby klar förutom BRF Marmorn vilken pågår.
 • Viby Äng
Lyssna-Njut ABs pågående Fiberförlängning:
 • Håbohus Pärongränd
 • Lupinvägen
 • Södra Eneby klar
 • Viby Gård klar
 • Åkerby klar
 • Väppebyberget pågår
Karl-H Granlund

Driftstörning på internet från kl. 15:30  2017-03-03 Skriv ut denna artikel.


Viktig information för dig som är Internet abonnent.

20:12. Trafik uppe i full kapacitet.

Vi har driftstörningar på InterNet i Stockholmsområdet vilket påverakar vår uppkoppling.

Detta gör att uppkopplingen går trögt/ inte ger full bandbredd.

Störningen påbörjades vid 15:30 tiden idag.

Felsökning pågår.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Trögt InterNet.  2016-12-15 Skriv ut denna artikel.


Viktig information för dig som är Internet abonnent.

LN har utsatts för fler DDOS attack under några dagar.
Igår onsdag hade vi en kraftig attack mellan kl 21:00 – 23:00.

Detta stör internetuppkopplingen vilken går trögt.

Vi kommer att genomföra ett antal begränsningar
vilka skyddar för denna typ av störning framöver.

När detta arbete slutförts meddelar vi våra internet
abonnenter om detta.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Fiber priser- hastigheter from 2016-12-01.  2016-10-27 Skriv ut denna artikel.


Information gällande fiber.

Nya priser och nya hastigheter på våra privatabonnemang gällande Bredbandstjänster from 2016-12-01.

Vår tjänst 100/15 Mbit ändras till 100/100 Mbit.

Abonnemangskostnaden sänks till 379 kr/månad.

Berörda abonneneter prisjusteras automatiskt i december månad.

Ny InterNet tjänst 250/100 Mbit pris:499 kr månad.

Öppen Fiber.

Vi har idag haft möte med Svenska Stadsnätsförening VD Mikael Eek
och i samband med detta ansökt om medlemsskap i Svenska Stadsnät.

Detta är ett första steg och en förutsättning för att vårt företag
skall kunna erbjuda en Öppen Fiber lösning framgent.

Vår ansökan kommer att behandlas under kommande vecka.

Bästa InterNet Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning InterNet Onsdagen den 5 oktober  2016-10-04 Skriv ut denna artikel.


Viktig Information!

Gäller kunder med kabel modem. Inte fiberkunder.

Driftstörning InterNet Onsdagen den 5 oktober kl. 08:15 - 09:00

Fungerar inte InterNet efter kl. 09:00 starta om kabelmodem, eventuell router och dator
i nämd ordning. Strömkabel ur vänta 5 sekunder innan du sätter tillbaka strömkabel i respektive objekt.

Förlåt för kort förvarningstid med det känns som denna åtgärd inte kan vänta.

K-H Granlund

Driftstörning Kunder med Thomson KabelModem.  2016-09-25 Skriv ut denna artikel.


Ett fel i vår huvudcentral gjorde at vissa av våra internetkunder med Thomson som kabel modem inte kom ut på internet.

Fel start. ca 12:30 Fel avhjälpt: 17:30

Fungerar inte internet nu heller så starta om router och dator.

K-H Granlund

Avbrott InterNet Måndag 11 juli.  2016-06-30 Skriv ut denna artikel.


Viktig Information!

Uppdatering programvara.

Under perioden:

Måndagen den 11 juli 2016: Start 01:01 - Slut 03:00

Du skall inte ändra några inställningar.

Omstart av kabelmodem, eventuell router och dator i nämnd ordning kan behövas.

Uppgraderingen sker för att möta våra kunders önskemål och förväntningar.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund
Lyssna & Njut Euronics AB

Driftstörning Tisdag 23/2 2016.  2016-02-19 Skriv ut denna artikel.

Klart Utfört OK 2016-02-23 09:07:00

Viktig Information!

Mail har skickats till berörda abonnenter.

Avbrott InterNet tjänst via kabel modem.

Under perioden:

Tisdag den 23 februari 2016: Start 09:00 - Slut 09.15

Du skall inte ändra några inställningar.
Omstart av kabel modem kan behövas.

Uppgraderingen sker för att möta våra kunders önskemål och förväntningar.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Byte Optisk Fiber Omvandlare Vallmovägen, Bålsta.  2015-06-11 Skriv ut denna artikel.


Bästa boende på Vallmovägen, Bålsta.

Tiden går fort. För snart sju år sedan installerade vi den optiska fiber omvandlaren
som sitter inne i ”ryggsäcken” som vi kallar det.

På den tiden ansåg vi att 100Mbit skulle räcka långt. Ja det räckte i sju år.
Nu har tiden kommit att byta ut optiska fiberomvandlaren till en ny sådan men
med kapacitet upp till 1Gbit/1000Mbit.

Detta för att du som vår kund skall kunna tillgodogöra dig de högre InterNet
hastigeter som Lyssna-Njut AB framöver skall erbjuda.

Ingen skillnad utseende mässigt emot idag. Den nya Optiska Fiber Omvandlaren
monteras i samma ”ryggsäck” som idag. Du märker därför ingen skillnad.

Följande datum skall detta utföras.

Torsdagen den 25 juni 2015 kl. 09:00 – 17:00.
Ring och boka din tid för utbyte nu.

Fri tillgång till Ryggsäcken. Se till att det är fritt och inte blockerat.

Lyssna-Njut AB kommer att vara på Vallmovägen med 3 man
och tidsåtgång för utbyte av optiska fiber omvandlaren
är beräknad till 30 minuter.

Om du inte kan vara hemma kan du ta hjälp av någon annan
och på så sätt underlätta arbetet för Lyssna-Njut AB.

Om du av någon anledning inte kan denna dag kommer TV
(Analogt och Digitalt)att fortsätta fungera dock slutar
InterNet och IP telefoni upphöra att fungera from
torsdagen den 25 juni kl. 09:00.

Bästa Hälsningar

Karl-H Granlund

Driftstörning Söndag 2015-03-15.  2015-03-15 Skriv ut denna artikel.

Driftstörning InterNet den 15 mars 2015.

Start 03:00

Klart 11:00 - 11:15 beroende på bostadsområde (IP-Only eller Telia).

Om Din utrustning inte fungerar skall Du stänga av all Din utrustning, så att du kan tilldelas IP-adress.

Utrustningen skall sedan startas om i följande ordning:

 1. Kabelmodem. Vänta en minut.
 2. Ev. router. Vänta en minut.
 3. Dator.

Felorsak:
En nätdel i Telias ankommande router gick sönder.
Vi har knuffat på nätdelen så den kommit igång.
Nya nätdelar anländer på Måndag när detta fel
då löses slutgiltigt.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning: Måndag den 26 Januari 2015  2015-01-19 Skriv ut denna artikel.


En av våra InterNet leverantörer skall utföra servicearbeten.

Inom vårt servicefönster.

Driftstörning: Måndag den 26 Januari 2015 mellan kl. 00:01 - 04:01

Driftstörningens längd: Upp till 60 minuter

Er/din IP-adress berörs av denna driftstörning:

Inga inställningar behöver utföras av våra abonnenter.

Denna åtgärd påverkar InterNet och IP Telefoni.

Vi tackar för visad förståelse.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstörning Måndag 2014-12-15 Kl. 00:01 - 04:01  2014-11-27 Skriv ut denna artikel.


En av våra InterNet leverantörer skall utföra servicearbeten.

Inom vårt servicefönster.

Avbrott:
Måndag den 15 December 2014 mellan kl. 00:01 - 04:01

Avbrottets längd: Upp till 240 minuter

En del av våra IP-adresser berörs av detta avbrott: 77.244.12.XXX och 77.244.13.XXX

Dessa är meddelade per ePost angående denna driftstörning

Inga inställningar behöver utföras av våra abonnenter.

Denna åtgärd påverkar InterNet och IP Telefoni.

Vi tackar för visad förståelse.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Vår InterNet leverantör utför servicearbete.  2014-10-28 Skriv ut denna artikel.


Vår InterNet leverantör skall utföra servicearbeten.

Avbrott: Måndagen den 3 November 2014 mellan kl. 00:01 - 04:00

Avbrottets längd: 1 * 20 minuter

Inga inställningar behöver utföras av våra abonnenter.

Denna åtgärd påverkar InterNet och IP Telefoni.

Vi tackar för visad förståelse.

Bästa Hälsningar
K-H Granlund

Ny Fiberprodukt: 80 Mbit/s  2014-09-18 Skriv ut denna artikel.

 

Ny Fiberprodukt: 80 Mbit/s

Lyssna & Njut Euronics AB kan från och med idag erbjuda 80 Mbit i fibernätet.
Det betyder 81.920 Kbit/s vid nedladdning och 12.288 Kbit/s vid sändning.

Månadskostnaden är 399 kr inklusive moms.

Tag kontakt med oss om Du önskar uppgradera till denna hastighet.

Bästa Hälsningar

Mikael Granlund


Fortsatt utbyggnad av 69 Mbit-nätet.  2014-07-25 Skriv ut denna artikel.

 

69 Mbit/s

Lyssna & Njut Euronics AB fortsätter nu utbyggnaden av 69 Mbit-nätet.

Berörda adresser: Hela vårt nät i Bålsta.

Beräknat färdigdatum för hela nätet: 2014-08-31.

För komplett information angående möjligheter till 69 Mbit. Se InterNet - Tjänster.

Bästa Hälsningar

Karl-H Granlund


Windows XP. Support upphör.  2014-04-09 Skriv ut denna artikel.

Viktig information om Windows XP

Efter den 8 april 2014 kommer Microsoft inte längre att tillhandahålla teknisk support för Windows XP. Det innebär exempelvis att du inte längre kan få automatiska uppdateringar som skyddar datorn.

Om du fortsätter använda Windows XP efter sista supportdatum kan din dator bli mer sårbar för säkerhetsrisker och virus. Och eftersom allt fler program- och maskinvarutillverkare fortsätter att optimera sina produkter för senare versioner av Windows kommer allt färre program och enheter att fungera med Windows XP.

För att din dator ska vara säker rekommenderar vi därför att du uppdaterar operativsystemet på din dator till Windows7 Pro, Windows8 Pro. Väldigt få datorer klarar av uppgradering till Windows8.1. Eller kom in och köp en ny dator.

K-H Granlund

Avbrott InterNet Måndag 19/11-12 tid 08:30-09:30  2012-11-18 Skriv ut denna artikel.

Viktig Information!

Avbrott InterNet tjänst via kabel modem.

Följande bostadsområden påverkas: Alla.

Under perioden:

Måndag den 19 november 2012: Start 8:30 - Slut 9.30

Du skall inte ändra några inställningar.

Omstart av kabel modem kan behövas.

Uppgraderingen sker för att möta våra kunders önskemål och förväntningar.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Internet - ändring Hastigheter och Priser.  2012-10-08 Skriv ut denna artikel.


Hastighetsökningar och prissänkningar
i Lyssna & Njut AB:s kabelnät.


Gällande våra abonnenter som är anslutna med Kabel Modem.

Följande hastighetsökningar och prissänkningar kommer att genomföras per den 1/11/2012 (markeras med rött):

Nuvarande
Ändras från och med 2012-11-01
Produkt
Download
[kBit/s]
Upload
[kBit/s]
Månadspris
med moms
1,0 MBit
1.024
512
199,00
5,0 MBit
5.120
820
299,00
10,0 MBit
10.240
1.536
349,00
32,0 MBit
32.768
7.168
349,00
Produkt
Download
[kBit/s]
Upload
[kBit/s]
Månadspris
med moms
3,0 MBit
3.072
640
199,00
8,0 MBit
8.192
1.024
299,00
10,0 MBit
10.240
1.536
319,00
32,0 MBit
32.768
7.168
319,00

Vänliga hälsningar

Karl-H Granlund


Tisdag 14/8-12 Avbrott InterNet kl. 08:30 - 09:30  2012-08-11 Skriv ut denna artikel.


Bästa InterNet abonnent.


Tisdag den 14 augusti 2012

Avbrott InterNet mellan kl. 08:30 – 09:30.


Lyssna & Njut AB startar om samtliga kabelmodem mellan kl.9:00 – 9:30.

Fungerar InterNet som vanligt för Dig som användare efter kl 09:30 är allt OK.

Annars startar Du om kabelmodem, eventuell router och dator (220V kabel in och ur
för samtliga objekt) och detta först efter kl 09:30

Åtgärden gäller omkonfigurering av våra utroutade nät.

Ytterligare 500st IP adresser flyttas till 32Mbit poolen.

Detta för att ge fler abonnenter tillgång till vår uppskattade 32Mbit tjänst.

Vänliga hälsningar

Karl-H Granlund

InterNet - 32 MBit  2012-07-01 Skriv ut denna artikel.


Nu - 32 MBit i Lyssna & Njut AB:s kabelnät.


Gällande våra abonnenter som är anslutna med Kabel Modem.

Följande åtgärder har genomförts på Lyssna & Njut AB:s InterNet tjänster.

Hastighetshöjning:

Produkt
Download
[kBit/s]
Upload
[kBit/s]
Månadspris
med moms
1,0 MBit
1.024
512
199,00
5,0 MBit
5.120
820
299,00
10,0 MBit
10.240
1.536
349,00
32,0 MBit*
32.768
7.168
349,00

*/ 32 MBit-nätet är under utbyggnad. För dagen täcks följande gatuadresser:

Agvägen, Allevägen, Alvägen, Andvägen, Ankarvägen, Babordsvägen, Bålstavägen, Dalgården, Doppingvägen, Dyarnevägen, Däckvägen, Forsells Väg, Fånäsvägen, Gipsvägen, Häggvägen, Hörntorpsvägen, Källvägen, Kölvägen, Köpmangården, Mansängsstigen, Mansängsvägen, Mastvägen, Movägen, Novilla 1-3, Näckrosvägen, Pilvägen, Putsvägen, Pärongränd, Rodervägen, Rosgården, Rungården, Rönnvägen, Sjövägen, Skeppsvägen, Snäppvägen, Spovvägen, Stockholmsvägen, Strandstigen, Strandvägen, Styrbordsvägen, Svanvägen, Svärtavägen, Sävvägen, Trädgården, Tärnavägen, Videvägen, Videvägen, Vipvägen, Viktoriastigen, Västergränd, Åkervägen och Ängsgården.

Nya områden/ gatuadresser vilka anges nedan i röd text är klara för vår
32Mbit-tjänst from Juli 2012:

Champinjonstigen, Giggvägen, Grepvägen (udda 1-7), Kantarellstigen, Karl Johanstigen, Kärravägen, Musseronstigen, Skivlingstigen, Skrindavägen, Slädevägen, Trillavägen, Tryffelstigen, Skyffelvägen och Spadevägen (udda 1-37).

Om Du finns på någon av ovanstående gatudresser och är intresserad av en högre hastighet i Din InterNet-anslutning - kom in till butiken och vi informerar Dej om möjligheter och villkor.

K-H Granlund


MailServer  2012-06-06 Skriv ut denna artikel.


MailServer KLART 14:00 !


Onsdagen den 6 juni 2012 skall Lyssna & Njut AB installera uppgraderingar av programvara och hårdvara på vår Mail Server.

Kl. 09:00 - 17:00 kommer du inte att få några mail från/genom @lnctv.com domänen. Du kan skicka mail från/med @lnctv.com domänen.

Webb Mail är stängd för @lnctv.com domänen, kl. 09:00 - 17:00.

Kundadministrations sidan är stängd, kl. 09:00 - 17:00

Andra mail domäner tex @hotmail.com, gmail.com fungerar.

Inga inställningar behövs av dig som användare.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund


Hastighetshöjning FiberNät  2012-03-15 Skriv ut denna artikel.

Glädjande Nyheter!


Lyssna & Njut AB har idag Onsdagen den 14 mars 2012 höjt hastigheten på våra Fiber uppkopplingar (PON).

Från 20/5 Mbit till 35/10 Mbit.


Ett kortare avbrott för varje abonnent med 1 minuts varaktighet uppstod.

Priset är också sänkt:


från 399kr/månad till 349kr/månad.


Berörda abonnenter erhåller detta postbrev.

Inga ändringar skall utföras av dig som abonnent. Bara kör på!

Bästa Hälsningar och God Fart.

Lyssna & Njut Euronics AB
K-H Granlund

InterNet uppgradering  2010-12-16 Skriv ut denna artikel.


Lyssna & Njut AB fortsätter att uppgradera.


Gällande våra abonnenter som är anslutna med Kabel Modem.

Följande åtgärder har genomförts på Lyssna & Njut's InterNet tjänster.

Hastighetshöjning:

Produkt
Download
[kBit/s]
Upload
[kBit/s]
Månadspris
med moms
1,0 MBit
1.024
512
199,00
5,0 MBit
5.120
820
299,00
10,0 MBit
10.240
1.536
349,00

InterNet tjänst 3 MBit blir 5 MBit.

Månadsprist sänks för vår 5 Mbit till 299 kr/månad from 2011-01-01.

Detta är den femte (5:e) uppgraderingen i en serie av kommande och planerade uppgraderingar vilka har till mål att kraftigt öka in/ut hastigheterna emot InterNet för våra InterNet abonnenter med kabel modem och våra högre anslutningshastigheter till InterNet.

Detta med bevarande av nuvarande Quality of Service.

En omstart av kabelmodem (strömkabel ur i ca.5 sekunder och sedan tillbaka i ovan beskriven ordning ) är vad som behövs för att erhålla de nya hastigheterna.

Eventuellt behöver router, telefoniadapter/eMTA (strömkabel ur i ca.5 sekunder och sedan tillbaka i ovan beskriven ordning ) och dator kan krävas.

Inga andra ändringar skall utföras.

Vi önskar Er en God Jul och Gott Nytt År.

K-H Granlund


Driftstopp Onsdag 2010-11-23 kl. 09.00 - 10.00  2010-11-23 Skriv ut denna artikel.


Lyssna & Njut AB fortsätter att uppgradera.


Driftstopp InterNet Tisdag den 23 november 2010


kl. 09:00 - 10.00.


Berör samtliga InterNet kunder anslutna till Lyssna & Njut AB:s nätverk.

Mellan kl. 09:00 och 10.00, Tisdagen den 23 november 2010 skall Lyssna &
Njut AB genomföra åtgärder inom huvudcentral /HC/NOC för InterNet enligt
följande.

Inkommande router skall ersättas med ny inkommande router med dubbelt
så hög bandbredd in/ut emot InterNet. Den ersatta routern kvarstår som
reserv/ backup router.

Åtgärderna kommer att ge högre bandbredd in och ut från NOC för att möta
upp till Lyssna & Njut AB :s kunders önskemål och förväntningar.

Detta är en tredje uppgradering i en serie av kommande och planerade
uppgraderingar vilka har till mål att kraftigt öka in/ut hastigheterna emot
InterNet för våra kunder med bevarande av nuvarande Quality of Service (QoS).

En omstart av kabelmodem, router, telefoniadapter/eMTA (strömkabel ur i
ca.5 sekunder och sedan tillbaka i ovan beskriven ordning ) och dator kan
krävas. Inga andra inställningar/ ändringar skall utföras.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna-Njut AB gör omdisposition av ip adresser.  2010-10-25 Skriv ut denna artikel.

Lyssna-Njut AB gör omdisposition av ip adresser.

Detta gör att 72 st av våra InterNet kunder erhåller.
en ny IP adress (nr).

IP adresserna erhålls under eftermiddagen
Måndagen den 25 oktober 2010 (dvs. idag).

Berörda InterNet abonnenter har erhållit information
angående ny IP adress via mail.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Höj Din Internethastighet OnLine  2010-02-22 Skriv ut denna artikel.

OnLine Beställning

Från och med idag har Du möjlighet att själv höja Din Internethastighet direkt OnLine.
Hur detta går till beskrivs ingående om Du klickar på Hem-länken och därefter på OnLine Beställning-länken.

Välkommen med Dina beställningar !

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Nytt Certifikat.  2010-02-15 Skriv ut denna artikel.

Bästa abonnent / besökare

Nu slipper våra kunder oroas av en säkerhetsvarning när de loggar in på www.lyssna-njut.se.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Trafikstörningar InterNet/ Stockholm  2009-10-08 Skriv ut denna artikel.

Trafikstörningar på InterNet

Det är för närvarande stora trafikstörningar (from 14:30 ) på InterNet pga. avgrävd fiberkabel i Stockholm vilket har tagit bort ca 50% av möjlig InterNet trafik inom Stockholmsområdet.

Reparation pågår och skall enligt uppgift vara avhjälp kl. 01.00 Fredag 2009-10-09.

Detta fel påverkar samtliga Internet operatörer i en eller annan form.

Vissa saiter har inte kontakt med InterNet överhuvud tagit detta trots omdirigeringar av InterNet trafik

Du behöver/ska inte utföra någon åtgärd på din egen datautrustning.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

KLART Trafikstörningar InterNet/ Stockholm  2009-10-08 Skriv ut denna artikel.

Trafikstörningar på InterNet är lösta kl. 23:30

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Driftstopp  2009-09-21 Skriv ut denna artikel.

Driftstopp Måndag den 21 september 2009.

Under det normala servicefönstret mellan 00:00 och 07:00, Måndag den 21 september 2009, kommer Lyssna & Njut AB att genomföra åtgärder i nätet enligt följande.

En omstart av kabelmodem, router, telefoniadadapter (strömkabel ur i ca.5 sekunder och sedan tillbaka i eluttaget) och dator kan erfodras. Inga andra ändringar skall utföras.

Detta är ett nätdriftmeddelande från Telia Sonera Internationel Carrier (TSIC)
Lyssna & Njut ABs leverantör av InterNet kapacitet.

Detta berör samtliga Lyssna & Njut ABs InterNet abonnenter.

Omfattning : Driftstopp

Ärende start : 2009-09-21 kl. 00:00

Beräknas klart : 2009-09-21 kl. 04:00

Detta är ett nätdriftmeddelande från Lyssna & Njut AB.

Berör kunder med kabel modem inte våra fiberkunder

Omfattning : Driftstopp

Ärende start : 2009-09-21 kl. 04:00

Beräknas klart : 2009-09-21 kl. 07:00

Åtgärderna kommer att ge bättre tillgänglighet för att möta våra kunders önskemål och förväntningar.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Avbrott Internet Onsdagen den 2009-08-11 kl.14:40  2009-08-11 Skriv ut denna artikel.

Avbrott på inkommande InterNet förbindelse från TSIC (Telia Sonera International Carrier).

Felsökning har påbörjats och arbete med grävmaskin samt att reparera ett konstaterat optokabel/fiberkabel fel i Stockholm / Bålsta.

Ändrad Beräknad färdigtidpunkt : Onsdag 2009-08-12 kl. 02.00.

Felet ligger utanför vår kontroll.

Vi beklagar det inträffade.

K-H Granlund

Info: Nytt avtal med TSIC  2009-02-22 Skriv ut denna artikel.

Bästa InterNet Abonnent.

Lyssna&Njut AB har under Mars månad 2009 för avsikt att förlänga avtalet med TSIC (Telia Sonera International Carrier) i ytterligare två år.

Under snart två års tid har Lyssna&Njut AB upphandlat råkapacitet på InterNet kapacitet av TSIC.

TSIC leverans har fungerat okladerligt med bara några minuters nertid under dessa två år. Dessa avbrott var annonserade och utgjorde förebyggande service/uppdatering.

Till detta sätter Lyssna&Njut AB ett stort värde. Samtidigt ger det fördelar att finnas direkt i ett av världens största IP-Nät och definitivt Nordens och Sveriges största, med de kvalitativa egenskaper som detta innebär.

Porten för InterNet access är 1Gb. Ingen skillnad mellan lokal Svensk InterNet Trafik eller Utlands InterNet Trafik (Global Transit) i båda fallen 1Gb. Accessen är en ProLane Business vilket ger hög prioritet inom TSIC tex. bättre än Telia ADSL privatkund. Dessutom en Round Trip inom Europa på utomordentligt låga 35ms, inom TSIC Europa nät.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Telia (TSIC) / Cogent. Peering avtal träffats.  2008-03-29 Skriv ut denna artikel.

Bästa InterNet kund

Utbyte av InterNet trafik (peering) mellan TSIC och den amerikanska InterNet operatören Cogent är åter i drift enligt nedan.

Peering avbröts : 2008-03-14 15:00

Peering klart : 2008-03-28 19:45

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

TeliaSonera / Cogent saknas Peering Avtal  2008-03-21 Skriv ut denna artikel.

Bästa InterNet abonnent

Information angående stängda förbindelser mellan TeliaSonera International Carrier (TSIC) vilket också påverkar Lyssna & Njut Euronics ABs InterNet abonnenter.

Torsdagen 13 Mars kl 23.00 stängde Cogent, en amerikansk InterNet leverantör (ISP), förbindelserna mellan TSIC och dem. Frånkopplingen innebär att våra kunder inte kommer att nå en del av Cogents kunder.

Anledningen står att finna i att ingen överenskommelse har träffats (peeringavtal) mellan parterna i dagsläget men förhandlingar pågår. En del av internet trafiken routas om via Telias partners men i det fallet kopplingen endast finns mellan TSIC och Cogent är det ej möjligt att nå någon sajt utan nämda alternativa kopplingsväg.
Vi hoppas och väntar på en snar lösning.

Bästa Påsk Hälsningar

K-H Granlund

Vi Uppgraderar med nya Hastigheter.  2007-10-17 Skriv ut denna artikel.

Nya Tjänster som omfattar Lyssna & Njut Euronics ABs InterNet tjänst.

Lyssna & Njut Euronics AB utökar InterNet-utbudet till att omfatta fler hastigheter [MBit/s].

Priser för Internetuppkoppling
Månadspriset är beroende av vilken hastighet i kbit/s man väljer för mottagning (download) och sändning (upload).

Produkt
Download
[kBit/s]
Upload
[kBit/s]
Månadspris
med moms
 
 
 
 
1,0 MBit
1.024
256
249,00
3,0 MBit
3.072
384
299,00
5,0 MBit
5.120
512
319,00
8,0 MBit
8.192
1.024
349,00

Bästa Hälsningar

K-H Granlund