Arkiverade artiklar från InterNet i ämnet Vanliga Frågor.

Artikelrubriker

Nya AutoGirot på gång.  2012-03-16 Skriv ut denna artikel.

Information Rörande Nya AutoGiro.

Bankerna har nu via BankGiroCentralen (BGC) startat upp Nya AutoGirot i december 2011.

Nya AutoGirot skall var helt installerat och genomfört av berörda banker under maj månad 2012.

Lyssna & Njut AB har påbörjat test av sin programvara och affärssystem emot Nya AutoGirot

Vår avsikt är att under våren 2012 använda Nya AutoGirot.

Meddelande angående startdatum och när våra kunder vilka önskar använda Nya AutoGirot som betalningsmetod meddelas via vår hemsida, mail och på våra fakturor.

Här kommer en länk till ytterligare information. (Kopiera in raden i webb läsarens adressrad). http://www.bgc.se/templates/NewsPage____8978.aspx

Historik
2011-06-13.
Information från BankGirot vilka handhar AutoGiro

En nya versionen av Autogiro lanseras i november 2011, omläggningen av alla autogirokunder ska vara klar i maj 2012. Den nya produkten ska uppfylla fler av marknadens krav som kommit de senaste åren.

De största förändringarna i nya Autogiro är:
•Autogiro Privat och Autogiro Företag slås samman till en produkt.
•Nya Autogiro blir en helt elektronisk produkt.

http://www.bgc.se/templates/NewsPage____8978.aspx

2010-10-25
Nya Autogirot är ytterligare försenat och kommer i en ny version först under första halvåret 2011. Den nya tjänsten är helt elektronisk och uppfyller flera av kunders/marknadens nya krav.

BGC arbetar med att ta fram Nya Autogiro som nu kommer att vara klart under första halvåret 2011. Nya Autogiro är ingen ny tjänst, utan en ny version av dagens Autogiro.

Hur ska Lyssna-Njut:s kund använda Nya Autogiro?

För att på bästa sätt effektivisera för din kund och leverera maximal kundnytta bör du således anpassa din programvara till de nya fillayouterna.

Varför Nya Autogiro?

Dagens Autogiro togs i drift 1992 och består av två produkter, Autogiro Privat och Autogiro Företag. Marknadens krav har genom åren förändrats och man efterfrågar nu effektivare rutiner och snabbare tillgång till information.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Nya AutoGirot försenas ytterligare.  2010-10-25 Skriv ut denna artikel.

Nya Autogiro

Nya Autogirot är ytterligare försenat och kommer i en ny version först under första halvåret 2011. Den nya tjänsten är helt elektronisk och uppfyller flera av kunders/marknadens nya krav.

BGC arbetar med att ta fram Nya Autogiro som nu kommer att vara klart under första halvåret 2011. Nya Autogiro är ingen ny tjänst, utan en ny version av dagens Autogiro.

Hur ska Lyssna-Njut:s kund använda Nya Autogiro?

För att på bästa sätt effektivisera för din kund och leverera maximal kundnytta bör du således anpassa din programvara till de nya fillayouterna.

Varför Nya Autogiro?

Dagens Autogiro togs i drift 1992 och består av två produkter, Autogiro Privat och Autogiro Företag. Marknadens krav har genom åren förändrats och man efterfrågar nu effektivare rutiner och snabbare tillgång till information.

Bästa Hälsningar

K-H Granlund

AutoGiro Information  2009-12-10 Skriv ut denna artikel.

Kan jag betala med AutoGiro.

Lyssna & Njut AB är klara för vad bankgiro centralen ("BGC") kallar "Nya AutoGirot". BGC har skjutit upp och fördröjt lanseringen ett antal gånger (ca. 1,5 år) och det som gäller per idag är att Nya AutoGirot kommer igång under 2010.

När Nya AutoGirot kommer igång och är någorlunda beprövat skall Lyssna & Njut AB använda Nya AutoGirot fullt ut.

Länk till BGC hemsida http://www.bgc.se/templates/NewsPage____10264.aspx

SVT och gällande tv-bildformat.  2009-10-24 Skriv ut denna artikel.

Vanliga frågor och svar om tv-bildformaten.

SVT gör som alla andra tv-bolag i världen. Vi anpassar oss till det nya tv-formatet Bredbild (16:9). SVT-publiken har redan märkt förändringen i de flesta allmän-tv-program. 19 november 2007 gick också SVT:s nyheter över till tv-formatet Bredbild (16:9).

Vill du veta mer? Här är svar på vanliga frågor.

Varför gick SVT:s nyheter över till Bredbild (16:9)?

Bredbild (16:9) är framtidens tv-format och SVT sänder redan de flesta program i Bredbild (16:9). Att också sända nyheter i Bredbild (16:9) är en naturlig utveckling.

Kommer allt att sändas i Bredbild (16:9) i SVT?

Ja, praktiskt taget. Enbart en del äldre program och inslag blir i det gamla bildformatet 4:3. Det blir uppskattningsvis cirka 5% av alla sändningstimmar.

Är det bara SVT som gör detta?

Nej, alla tv-bolag och tv-apparatsproducenter i hela världen är på väg att ändra format till Bredbild (16:9).

Hur många i Sverige har Bredbild (16:9)-tv?

I Sverige har redan majoriteten av hushållen Bredbild (16:9)-tv. Endast ca 45% har gamla formatet 4:3. I slutet av 2008 beräknas 75% av hushållen i Sverige ha Bredbild (16:9)-tv.

Vad betyder siffrorna?

De beskriver förhållandet i bredd och höjd på bildrutan.

Hur blir det i min gamla formatet i min 4:3-tv?

Det vanligaste är att det blir svart uppe och nere i bild. Det kallas också för "brevlåda/letterbox" eftersom det till sin form påminner om ett brevinkast. Har du digital mottagning via en box ska du ställa in den på "letterbox" i menyn. Tar du emot i ett analogt kabelnät tex. Lyssna-Njut AB:s kabel-nät sköter nätets huvudcentral huvudcentral inställningarna.

Hur blir det i min Bredbild (16:9)-tv?

Det betyder att bilden fyller hela skärmen. Har du digital mottagning via en box ska du ställa in den på "widescreen" eller "16:9" i menyn. Tar du emot i ett analogt kabelnät sköter nätets huvudcentral inställningarna.

Uppstår felen bara i en 4:3-tv?

Nej, de kan också uppstå på en Bredbild (16:9)-tv.

Varför är det olika om man tar emot direkt via en digital sändning eller via Lyssna-Njut:s kabel-nät? Lyssna-Njut AB omvandlar från digitalt till analogt och gör då inställningarna i sin huvudcentral. Då tar Lyssna-Njut AB hänsyn till vad majoriteten av kunderna har för sorts tv-apparat.

Tar man emot via en DigitalBox i Lyssna-Njut:s kabel-nät kan man själv styra inställningarna beroende på vilken sorts tv man har Bredbild (16:9) eller 4:3).

Vad gör SVT för att det ska vara så problemfritt som möjligt?

SVT gör två saker för att underlätta att man får ett bra bildformat:

1) Vi lägger all viktig information, som text t ex, centrerat i bild. Föreställ dig en 4:3-ruta mitt i 16:9-bilden. Inom den rutan ska informationen ligga.

2) Vi ställer krav på operatörerna när det gäller teknikinställningar för vidaresändning av SVT:s kanaler. Tekniska specifikationer ingår i våra kontrakt.