Arkiverade artiklar från InterNet i ämnet Information.

Artikelrubriker

Mina Sidor - Enskilt konto  2006-03-28 Skriv ut denna artikel.

Enskilt ePostkonto.

Inloggning

 1. Starta ePostAdministrationen från länken Mina Sidor i vänstermarginalen på vår hemsida www.lyssna-njut.se eller klicka här.
 2. Logga in som Enskild ePostkontoinnehavare.
  Det sker under Logga In, där Du vid Inloggningsnivå anger bokstaven E för Enskilt ePostkonto. Ange sedan Ditt ePostkonto (t.ex. prov.test för ePostkontot prov.test@lnctv.com), kontots lösenord (t.ex. minhemlis) och klicka slutligen på [ Logga In ]-knappen.

Som innehavare av ePostkonto kan Du nu göra följande:

 • Byta Lösenord
  Varje ePostkonto har ett lösenord. Här har Du möjlighet att ändra det för Ditt ePostkonto.
  Ändrar Du det, måste Du även ändra i Ditt ePostprogram.
  OBS ! Lösenordet skall vara mellan 6 och 10 tecken långt och får endast innehålla bokstäver i det anglosaxiska alfabetet, dvs A-Z, a-z och de 10 siffrorna 0-9.
   
 • Autosvar
  Ibland kanske Du inte omedelbart kan besvara Dina ePostbrev, t.ex. när Du är på semester eller liknande. Här har Du möjlighet att formulera ett sådant brev och även aktivera eller avaktivera denna funktion.
  Följande 3 fält skall anges:
  Ämne avser ePostbrevets "subject".  Ex.: Autosvar. På semester.
  Text är ePostbrevets innehåll. Ex.:
   Tack för Ditt brev !
   Är på semester till den 18:de augusti. Jag återkommer då.
   Ha en fortsatt skön sommar.
   Mvh
   /Prov Test

  Aktiverat kan sättas till Ja eller Nej. Aktiveras funktionen innebär det att alla inkommande ePostbrev kommer att besvaras med ovanstående brev.
   
 • WebMail
  Öppna Lyssna & Njut EURONICS ABs WebMail i ett separat fönster, där du kan hantera din ePost direkt från webbläsaren.

Mina Sidor - Domänansvarig  2006-03-27 Skriv ut denna artikel.

Domänansvarig.

Inloggning

 1. Starta ePostAdministrationen från länken Mina Sidor i vänstermarginalen på vår hemsida www.lyssna-njut.se eller klicka här.
 2. Logga in som Domänansvarig.
  Det sker under Logga In, där Du vid Inloggningsnivå anger bokstaven D för Domänansvarig. Ange sedan Ditt DomänNamn (t.ex. minsajt.se), lösenord (t.ex. minhemlis) och klicka slutligen på [ Logga In ]-knappen.

Som ansvarig för en domän härbergerad hos Lyssna & Njut EURONICS AB kan Du nu göra följande under resp. rubrik

 • Domänregister
  • Min Domän
   Inspektera de data som är lagrade i domänen.
   Domänansvariges Namn, Telefon 1, Telefon 2, Mobiltelefon och IP Telefon kan Du själv ändra.
   Är några av de övriga datafälten felaktiga eller behöver kompletteras bör Du komma in till oss i butiken eller skicka oss ett ePostbrev så ändrar vi dem.
   Förklaring till fältet Max Antal ePostkonton:
   Normalt har varje domän c:a 10 konton, varav det knutna ePostkontot alltid är postmaster. Du kan teckna avtal om flera ePostkonton.
    
  • Byta Lösenord
   Byta lösenordet till Domänen.
   OBS ! Lösenordet skall vara mellan 6 och 10 tecken långt och får endast innehålla bokstäver i det anglosaxiska alfabetet, dvs A-Z, a-z och de 10 siffrorna 0-9.
    
 • ePost
  • Kontoöversikt
   Här visas domänens ePostkonton och Du kan: skapa nya konton, ändra lösenord, radera konton, återaktivera raderade konton, samt sköta autosvar och vidaresändning av ePostbrev.
   En lista med samtliga konton visas med kontonamn, lösenord, status och en panel med funktionsknappar.

   Om antalet aktiva konton understiger kundens Max Antal Konton finns möjlighet att lägga upp ett nytt ePostkonto genom att klicka på knappen [ Nytt Konto ] :
   Där anger Du ePostadress (t.ex. prov.test), ett lämpligt Lösenord och klickar slutligen på [ Registrera ]-knappen, varvid kontroll sker att kontonamnet inte är upptaget. Om allt är OK läggs det upp. 

   Förklaring till de olika funktionsknapparna på de enskilda kontona:

   ] - Ändra Lösenord:
   Ändrar Du det, måste Du även ändra i Ditt ePostprogram för det aktuella kontot.
   OBS ! Lösenordet skall vara mellan 6 och 10 tecken långt och får endast innehålla bokstäver i det anglosaxiska alfabetet, dvs A-Z, a-z och de 10 siffrorna 0-9.

   [ R ] - Radera Kontot:
   Du måste bekräfta raderingen med att klicka OK ] på en kontrollfråga. Ett raderat konto inaktiveras och läggs i karantän. Efter 30 dagar kommer det att definitivt raderas från systemet. Under karantäntiden har kontot status passivt, dvs. det går inte att skicka ePost till det och ingen annan kan nyregistrera ett konto med detta namn, men Du kan när som helst ångra Dej och Återaktivera kontot. Se nedan.
   Viktigt: Vid radering av konto försvinner alla dess data från ePostservern, dvs alla ePostbrev, ev. vidaresändningsadress och ev. autosvar. Så se till att Du har tagit hem alla ePostbrev från kontot innan Du raderar det.
   OBS ! Det knutna kontot, postmaster, kan ej raderas.

   [ Å ] - Återaktivera Raderat Konto:
   Om antalet aktiva konton understiger kundens Max Antal Konton finns möjlighet att återaktivera ett raderat konto.
   Vid återaktiveringen läggs kontot åter upp med det gamla lösenordet.

   [ A ] - Redigera Autosvar:
   Ibland kanske man inte omedelbart kan besvara sina ePostbrev, t.ex. när man är på semester eller liknande. Här finns möjlighet att formulera ett sådant brev och även aktivera eller avaktivera denna funktion för det aktuella kontot.
   Följande 3 fält skall anges:
   Ämne avser ePostbrevets "subject". Ex.: Autosvar. På semester.
   Text är ePostbrevets innehåll. Ex.:
    Tack för Ditt brev !
    Är på semester till den 18:de augusti. Jag återkommer då.
    Ha en fortsatt skön sommar.
    Mvh
    /Prov Test

   Aktiverat
   kan sättas till Ja eller Nej. Aktiveras funktionen innebär det att alla inkommande ePostbrev till detta konto kommer att besvaras med ovanstående brev.
    
  • WebMail
   Öppna Lyssna & Njut Euronics ABs WebMail i ett separat fönster, där du kan hantera din ePost direkt från webbläsaren.