IP Telefoni - Inställningar

Nedan följer intruktioner för hur Du ansluter och installerar Din eMTA (embedded Multimedia Terminal Adapter) till Ditt KabelModem resp. Din Fiberanslutning i Lyssna-Njut Fibernät ABs fibernätverk.
Vi rekomenderar att Du skriver ut dessa på skrivare för att ha dem till hands vid inkopplingen.
Utskrift av en artikel sker genom att klicka på printerikonen i resp. artikels rubrikrad.

 
Artikelrubriker

Så kommer Du igång med IP Telefoni  2010-03-15 Skriv ut denna artikel.

Så kommer Du igång med Lyssna & Njut AB IP Telefoni via LinkSys2102.

Detaljerad bruksanvisning

 • Sätt i en nätverkskabel (TP-kabel nr 1) i porten som heter Internet (TP-Port 2) på baksidan av LinkSys2102. Sätt andra ändan av TP-Kabel i ditt KabelModem.
   
 • Sätt i en TP-kabel nr 2 i porten som heter Ethernet (TP-Port 3)
  LinkSys2102 sedan :
  - Alt 1: Den andra ändan på TP Kabel kopplas till din Dators nätverkskort.
  - Alt 2: Den andra ändan på TP Kabel kopplas till din Routers WAN-ingång.
   
 • Starta om ditt KabelModem genom att ta ur elkabeln i 5-10 sekunder och sätt åter tillbaka den i Ditt KabelModem.
  Vänta i 1-2 minuter innan du går vidare med nästa punkt.
   
 • Anslut strömadaptern till ett 240 Volt elektriskt vägguttaget och sätt sladden från strömadeptern i Power-porten (1) på LinkSys2102.
  Din Dator bör nu meddela att du har LAN-uppkoppling. Om du använder någon brandvägg får du möjligen godkänna den nya uppkopplingen.
   
 • Anslut Din vanliga telefon till port (TP-Port 4). Vänta 2-3 minuter.
  KLART - du bör nu kunna ringa och ta emot samtal.
För att ansluta alla dina telefoner
måste du leta upp det inkommande telefonjacket (se nedan fig.)

Första jacket brukar oftast vara placerat i hallen eller köket. I villor är första jacket oftast placerat på nedre våningen.

Den andra änden av sladden från mellanproppen skall sitta i port PHONE 1LinkSys2102. På mellanproppen kopplar du din telefon.

För att aktivera samtliga jack i huset till bredbandstelefoni, som du hade det innan du anslutit IP Telefoni, måste ditt gamla analoga abonnemang vara porterat** (flyttat till Lyssna & Njut Euronics AB). Då kan du ansluta en telekabel med en mellanpropp (se bild ovan.) från LinkSys2102s PHONE 1-port till första tele jacket i ditt hus.
Har du inte redan en sådan sladd köper du en av Lyssna & Njut Euronics AB.

Nummer portering** (flyttning av befintligt nummer till ip-telefoni)
Om du begärt nummerportering sätts processen igång först EFTER 10 dagar. Detta är en säkerhetsfunktion för att undvika att vi flyttar ett nummer innan du kommit igång med bredbandstelefonin. Porteringen tar ca 3-4 veckor.
Notera, att fram till dess att numret är porterat kommer inkommande samtal att fortsätta via gamla telejacket/teleoperatören och du kan endast ringa ut via LinkSys2102. När avlämnande teleoperatör t.ex. Telia Sonera skriftligen bekräftat porteringen kan du börja ta emot IP Telefoni samtal via LinkSys2102. Fram till dess bör du inte koppla dosan till första telejacket utan ha en extra telefon kopplad direkt till LinkSys2102.